· International handel ·

Branchens hverdag er global. Uanset om du har behov for viden inden for told, sourcing eller eksport finder du det her. Vi klæder dig på til både at købe og sælge uden for landets grænser. Med et minimum af bekymringer.

A

Agent eller en ansat sælger?

AGENTFORHOLD. Hvad skal man vælge - en selvstændig agent eller en ansat sælger? Læs om de økonomiske overvejelser her i denne artikel, der er skrevet af DM&T’s samarbejdspartner, advokat Ph.D. Jørgen Lykkegård.
Læs mere

Agent- og forhandleraftaler - Er der en aftale?

Agent- og forhandleraftaler: Nyere afgørelse fra Sø- og Handelsrettens fremhæver vigtigheden af, at agent- og forhandleraftaler indgås skriftligt. Det kan bl.a. have betydning for, hvor sagen skal afgøres.
Læs mere

Agentaftale - kontraktmodel

Kontraktmodel til brug, når du vil sikre, at din virksomhed kommer hele vejen rundt om virksomhedens interesser, når I indgår aftale med en agent. Vi har revideret og udvidet den eksisterende model. Hent den her på dansk, engelsk, tysk og fransk.
Læs mere

Agenter - goodwillgodtgørelse ved opsigelse

Ofte kommer virksomheden til at betale en meget stor goodwillgodtgørelse, når den opsiger en agent. Dog ikke altid. Se reglerne her.
Læs mere

Agenter - modregning i provision

Agentforhold: Kan man modregne kundetab i en agents provision? Og hvad med andre krav mod agenten? DM&T's eksterne samarbejdspartner, advokat PhD Jørgen Lykkegård, har her redegjort for reglerne ved modregning i provisionen.
Læs mere

Agenter - må de repræsentere konkurrenten?

AGENTFORHOLD: DM&T modtager ofte spørgsmål om, hvorvidt en agent må repræsentere konkurrenten samtidig med, at agenten repræsenterer agenturgiveren. Ofte har man ikke aftalt noget i kontrakten, og hvad gælder så? Læs nærmere i denne artikel, der er skrevet af DM&T’s samarbejdspartner, advokat Ph.D. Jørgen Lykkegård.
Læs mere

Agentkontrakter - tjekliste

Hvad skal man være opmærksom på, når man indgår kontrakt med en handelsagent, og hvilke overvejelser er det en god idé at gøre sig, inden provisionen fastsættes? Få et hurtigt overblik her.
Læs mere

E

Eksport til Rusland - EAC-mærkning

De fleste produkter, som eksporteres til Rusland, skal overholde specifikke krav til certificering, før de kan anvendes eller handles i Rusland og andre tidligere Sovjetrepublikker. Certificeringen hedder EAC.
Læs mere

Etablering af virksomhed i Norge

Hvis du og din virksomhed overvejer at etablere jer i Norge, kan du her finde baggrundsinformation om forskellige fremgangsmåder. DM&T’s norske samarbejdspartner, advokat Dag Midling, har skrevet denne artikel om systemet i Norge og om eventuelle alternativer til etablering. Artiklen er skrevet på norsk.
Læs mere

EUR.1 og INF.4 certifikater - nye fra maj 2016

SKAT har netop med meget kort varsel annonceret, at frist for at anvende de nuværende EUR.1 og INF.4 certifikater er fredag den 13. maj 2016. OBS: Fristen er forlænget til 31. maj 2016
Læs mere

F

Forhandleraftaler - konkurrenceretlige regler

En ny lov om erstatning i konkurrencesager trådte i kraft i december 2016. Den nye lov vil alt andet lige gøre det meget lettere for en skadelidt virksomhed eller forbruger at få medhold i en erstatningssag, hvis skadevolder har krænket de konkurrenceretlige regler. Producenter og leverandører i tøjbranchen skal være opmærksomme på indholdet i deres forhandleraftaler, da disse erfaringsmæssigt jævnligt indeholder bestemmelser, der strider imod de konkurrenceretlige regler.
Læs mere

Forhandleren vil være agent - eller omvendt

AGENTFORHOLD: DM&T har set en tendens til, at forhandlere eller distributører af forskellige årsager pludselig ønsker at være agent i stedet. Dette kan medføre store økonomiske konsekvenser. Læs mere i denne artikel, der er skrevet af DM&T’s samarbejdspartner, advokat Ph.D. Jørgen Lykkegård fra advokatfirmaet TVC.
Læs mere

Frihandelsaftale mellem EU og Ukraine konkretiseret

Den 1. januar 2016 trådte en frihandelsaftale mellem EU og Ukraine i kraft. Aftalen, som kaldes Deep Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), er en efterfølger til den associeringsaftale, der blev indgået i juni 2014.
Læs mere

Frihandelsaftale mellem EU og Vietnam er nu konkretiseret

I sommeren 2015 faldt den endelige aftale mellem EU og Vietnam på plads. Nu er aftalens endelige tekst lagt på EU’s hjemmeside. Se en opsummering af de forhold som vedrører tekstilbranchen.
Læs mere

G

Goodwill - hvem skal du betale?

Eneforhandlere/distributørforhold: Goodwillgodtgørelse skal da kun betales til agenter, eller skal det? Læs her om en eneforhandler (også kaldet distributør) har krav på goodwill ved samarbejdets ophør.
Læs mere

I

Importregistrering i Tyrkiet

Tyrkiet indførte pr. 1. februar 2009 et nyt importregistreringssystem for tekstilprodukter.
Læs mere

O

Oprindelsesregler

Oprindelsesreglerne for tekstil- og beklædningsprodukter er mere detaljerede end for øvrige varegrupper. Derfor kan man ikke uden videre gå ud fra, at der gælder ens regler for forskellige produkter. Se her, hvordan du bestemmer oprindelsen på dine varer.
Læs mere

Oprindelsesstatus - oversigt påkrævet dokumentation

I forbindelse med udførsel og indførsel af varer skal varens oprindelsesstatus ofte dokumenteres, men der er forskellige krav til hvilke dokumenter, der skal benyttes - få overblik her.
Læs mere

P

Passiv forædling - fritagelse for told og afgifter

Passiv forædling giver mulighed for hel eller delvis fritagelse for told og afgifter på varer, der genindføres, efter at de har været udført midlertidigt fra toldområdet i EU med henblik på forarbejdning. Se her, om din virksomhed betaler for meget.
Læs mere

R

Råvarepriser m.m. - overvågning

Priserne på råvarer som bomuld, silke og olie m.m. er under konstant forandring. Af og til kan råvarepriserne ændre sig markant over kort tid og skabe bekymringer blandt de virksomheder som køber råvarerne til videre forarbejdning.
Læs mere

T

Toldværdi - slip for at betale for meget

Mange virksomheder risikerer at betale for meget i told, hvis de ikke kender toldreglerne godt nok. Betaler din virksomhed for meget? Få et overblik her.
Læs mere

V

Vareprøver til EU

Tekstil- og beklædningsvarer og -kollektionsprøver kan føres toldfrit ind i EU efter to forskellige ordninger. Den ene baserer sig udelukkende på forsendelsens værdi, mens den anden forholder sig til varens beskaffenhed.
Læs mere