· Told ·

E

EUR.1 og INF.4 certifikater - nye fra maj 2016

SKAT har netop med meget kort varsel annonceret, at frist for at anvende de nuværende EUR.1 og INF.4 certifikater er fredag den 13. maj 2016. OBS: Fristen er forlænget til 31. maj 2016
Læs mere

O

Oprindelsesregler

Oprindelsesreglerne for tekstil- og beklædningsprodukter er mere detaljerede end for øvrige varegrupper. Derfor kan man ikke uden videre gå ud fra, at der gælder ens regler for forskellige produkter. Se her, hvordan du bestemmer oprindelsen på dine varer.
Læs mere

Oprindelsesstatus - oversigt påkrævet dokumentation

I forbindelse med udførsel og indførsel af varer skal varens oprindelsesstatus ofte dokumenteres, men der er forskellige krav til hvilke dokumenter, der skal benyttes - få overblik her.
Læs mere

P

Passiv forædling - fritagelse for told og afgifter

Passiv forædling giver mulighed for hel eller delvis fritagelse for told og afgifter på varer, der genindføres, efter at de har været udført midlertidigt fra toldområdet i EU med henblik på forarbejdning. Se her, om din virksomhed betaler for meget.
Læs mere

T

Toldværdi - slip for at betale for meget

Mange virksomheder risikerer at betale for meget i told, hvis de ikke kender toldreglerne godt nok. Betaler din virksomhed for meget? Få et overblik her.
Læs mere

V

Vareprøver til EU

Tekstil- og beklædningsvarer og -kollektionsprøver kan føres toldfrit ind i EU efter to forskellige ordninger. Den ene baserer sig udelukkende på forsendelsens værdi, mens den anden forholder sig til varens beskaffenhed.
Læs mere