· Agenter & distributører ·

A

Agent eller en ansat sælger?

AGENTFORHOLD. Hvad skal man vælge - en selvstændig agent eller en ansat sælger? Læs om de økonomiske overvejelser her i denne artikel, der er skrevet af DM&T’s samarbejdspartner, advokat Ph.D. Jørgen Lykkegård.
Læs mere

Agentaftale - kontraktmodel

Kontraktmodel til brug, når du vil sikre, at din virksomhed kommer hele vejen rundt om virksomhedens interesser, når I indgår aftale med en agent. Vi har revideret og udvidet den eksisterende model. Hent den her på dansk, engelsk, tysk og fransk.
Læs mere

Agenter - goodwillgodtgørelse ved opsigelse

Ofte kommer virksomheden til at betale en meget stor goodwillgodtgørelse, når den opsiger en agent. Dog ikke altid. Se reglerne her.
Læs mere

Agenter - modregning i provision

Agentforhold: Kan man modregne kundetab i en agents provision? Og hvad med andre krav mod agenten? DM&T's eksterne samarbejdspartner, advokat PhD Jørgen Lykkegård, har her redegjort for reglerne ved modregning i provisionen.
Læs mere

Agenter - må de repræsentere konkurrenten?

AGENTFORHOLD: DM&T modtager ofte spørgsmål om, hvorvidt en agent må repræsentere konkurrenten samtidig med, at agenten repræsenterer agenturgiveren. Ofte har man ikke aftalt noget i kontrakten, og hvad gælder så? Læs nærmere i denne artikel, der er skrevet af DM&T’s samarbejdspartner, advokat Ph.D. Jørgen Lykkegård.
Læs mere

Agentkontrakter - tjekliste

Hvad skal man være opmærksom på, når man indgår kontrakt med en handelsagent, og hvilke overvejelser er det en god idé at gøre sig, inden provisionen fastsættes? Få et hurtigt overblik her.
Læs mere

E

Etablering af virksomhed i Norge

Hvis du og din virksomhed overvejer at etablere jer i Norge, kan du her finde baggrundsinformation om forskellige fremgangsmåder. DM&T’s norske samarbejdspartner, advokat Dag Midling, har skrevet denne artikel om systemet i Norge og om eventuelle alternativer til etablering. Artiklen er skrevet på norsk.
Læs mere

F

Forhandleraftaler - konkurrenceretlige regler

En ny lov om erstatning i konkurrencesager trådte i kraft i december 2016. Den nye lov vil alt andet lige gøre det meget lettere for en skadelidt virksomhed eller forbruger at få medhold i en erstatningssag, hvis skadevolder har krænket de konkurrenceretlige regler. Producenter og leverandører i tøjbranchen skal være opmærksomme på indholdet i deres forhandleraftaler, da disse erfaringsmæssigt jævnligt indeholder bestemmelser, der strider imod de konkurrenceretlige regler.
Læs mere

Forhandleren vil være agent - eller omvendt

AGENTFORHOLD: DM&T har set en tendens til, at forhandlere eller distributører af forskellige årsager pludselig ønsker at være agent i stedet. Dette kan medføre store økonomiske konsekvenser. Læs mere i denne artikel, der er skrevet af DM&T’s samarbejdspartner, advokat Ph.D. Jørgen Lykkegård fra advokatfirmaet TVC.
Læs mere

G

Goodwill - hvem skal du betale?

Eneforhandlere/distributørforhold: Goodwillgodtgørelse skal da kun betales til agenter, eller skal det? Læs her om en eneforhandler (også kaldet distributør) har krav på goodwill ved samarbejdets ophør.
Læs mere