· GINETEX carelabels ·

Dansk Mode & Textil er national komiteret for GINETEX i Danmark. Det giver DM&Ts medlemmer fri adgang til at anvende de velkendte carelabel symboler samt Clevercare. Carelabels er et vigtigt parameter, når man som tøjproducent vil sikre, at forbrugeren behandler tøjet forskriftsmæssigt.

Dansk Mode & Textil er udpeget som national komité for GINETEX i Danmark, og har derfor fået bemyndigelsen og forpligtelsen til at varetage GINETEX’ interesser i Danmark, herunder opkrævning af licens hos brugerne af nedenstående vaskesymboler, udbredelsen af kendskabet til symbolerne samt kontrol med anvendelsen.

Det giver DM&T’s medlemmer en række fordele:

  • Gratis anvendelse af de velkendte og i flere lande varemærkebeskyttede symboler, som ellers kræver særskilt betaling af licens til GINETEX.
  • Adgang til information og rådgivning om korrekt brug af symbolerne samt adgang til de tekniske filer til brug i det grafiske arbejde. 
  • Rådgivning i al verdens mærkningsregler herunder størrelsesmærkning, vaskeanvisning, oprindelsesland, fibersammensætning og sprog inklusiv visse oversættelser m.m. 
  • En øget sikkerhed for at forbrugerne behandler tøjet korrekt.

Technical Booklet (guide til brugen af symbolerne) samt de tekniske filer (selve symbolerne) kan downloades ved at klikke på feltet ”download her” ovenfor.

Ginetex symboler
Ginetex symboler

Om GINETEX

GINETEX er en international organisation med hovedkontor i Paris, som beskæftiger sig med mærkning af tekstiler. Formålet med GINETEX er at udvikle og vedligeholde et system af vaskesymboler, der kan fungere som en fælles standard i hele verden. Det skal blandt at sikre virksomhederne en nem adgang til eksport og sikre forbrugertrygheden i et genkendeligt universelt system for vaskeanvisning og vedligeholdelsesmærkning.

Organisationen har for over 50 år siden udviklet vaskesymbolerne, og i dag har GINETEX rettighederne til symbolerne i en lang række lande herunder Danmark. GINETEX opdaterer løbende symbolerne, så de er i tråd med den seneste teknologiske udvikling, ligesom de fører tilsyn med anvendelsen samt arbejder for udbredelse af systemet rundt om i verden. Du kan læse mere om GINETEX på deres hjemmeside www.ginetex.net.

GINETEX tæller i dag over 20 nationale komitémedlemmer, som alle er nationale tekstilorganisationer fra forskellige lande, og Danmark er som beskrevet repræsenteret ved Dansk Mode & Textil. Alle medlemmer i GINETEX repræsenterer interessenter for mærkning af tekstiler. Derudover er GINETEX direkte støttet af en lang række af de største internationale modemærker.

Om vaskesymbolerne

Vaskesymbolerne giver en sproguafhængig ensartet instruktion til forbrugere og professionelle i, hvordan tøj skal renholdes. I dag benyttes symbolerne i milliarder af beklædnings- og tekstilartikler verden over, og som tilknytning til symbolerne har GINETEX også udviklet et system til miljørigtig vedligeholdelse af tekstiler kaldet CLEVERCARE. Læs mere om CLEVERCARE på hjemmesiden www.clevercare.info.

I 1991 blev vaskesymbolerne registreret som en standard ved ISO (seneste version er ISO 3758:2012), og information om standarden er sendt ud til tekstil- og beklædningsproducenter, engroshandlere og detailister i hele verden. Standarderne dækker over en omfattende række af tests og testmetoder, der skal sikre, at tekstil og tøj undgår beskadigelse under vask, tørring, blegning, professionel behandling osv.

Rettighederne til symbolerne

Kombinationen af de fem vaskesymboler er et internationalt varemærke, som er registreret hos WIPO (World Intellectual Property Organisation) dækkende flere lande. GINETEX ejer dette varemærke. Enhver brug eller reproduktion af varemærket kræver tilladelse fra GINETEX eller et af deres nationale komitémedlemmer. Registreringen af varemærket medvirker til en verdensomspændende koordinering og genkendelighed af vaskesymbolerne.

For at kunne benytte eller reproducere symbolerne, skal virksomheden der ønsker at benytte symbolerne tegne en licensaftale. Licensaftalen tegnes separat, såfremt virksomheden ikke er medlem af Dansk Mode & Textil. Er virksomheden medlem, er licensen inkluderet i medlemskabet.

GINETEX i Danmark

Som medlem af GINETEX har Dansk Mode & Textil fuld stemmeret i GINETEX og dermed indflydelse på beslutninger vedrørende varemærkerne. Dansk Mode & Textil har også en forpligtelse til indgåelse af licensaftaler med danske virksomheder, udbredelse af ordningen i Danmark samt rådgivning og vejledning herom.

Dansk registrerede virksomheder, der ønsker at benytte symbolerne, tilbydes derfor at indgå en licensaftale med Dansk Mode & Textil. Danske virksomheder må ikke anvende symbolerne uden en licensaftale, da dette vil være i strid med varemærkerettighederne men også medføre en risiko for en forkert anvendelse af symbolerne, hvilket kan vildlede forbrugerne. Medlemmer af Dansk Mode & Textil har ret til at anvende symbolerne som en integreret del af medlemskabet. 

Såfremt danske virksomheder benytter symbolerne uden en licensaftale, eller misbruger symbolerne, vil virksomheden modtage en advarsel fra Dansk Mode & Textil og GINETEX. Hvis der ses bort fra advarslen, og symbolerne fortsat benyttes uden licensaftale eller misbruges, vil det få retslige konsekvenser for at opretholde systemets 50-årige troværdighed og internationale anerkendelse.

Licensaftalen giver virksomheden ret til at anvende symbolerne i de lande, hvor GINETEX har registreret varemærket. Virksomheden kan samtidig få vejledning i brugen af symbolerne gennem rådgivning fra Dansk Mode & Textil, ligesom virksomheden vil få adgang til at downloade vejledninger i brugen af symbolerne og selve de tekniske filer med symbolerne i de korrekte opløsninger m.v.

GINETEX i verden

Symbolerne finder anvendelse i de fleste af verden lande, men der er undtagelser. USA og Canada har deres egne mærkningsregler og GINETEX symbolerne er ikke accepteret i de to lande. Under download findes et verdenskort hvor det fremgår hvilke lande GINETEX symbolerne skal eller kan anvendes og hvilke lande de ikke må anvendes.

Michael Hillmose

KONTAKTPERSON

Michael Hillmose
Eksportchef
tlf: 97117294 · mobil: 22220408 · mhi@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil