· Internationale regler ·

B

Brændbarhed af tøj - hollandske regler

Holland indførte i 2008 regler for brændbarhed af tøj. Undtaget fra reglerne er undertøj, strømper, tights, badetøj og babytøj under størrelse 80.
Læs mere

Brændbarhed tekstilmaterialer - Schweiz, Sverige og Norge

Læs om reglerne for tekstilvares brændbarhed.
Læs mere

Børnetøj - nye sikkerhedsstandarder

Dansk Standard har netop offentliggjort 2 nye standarder for sikkerhed af børnetøj. Det er dels en opdateret standard om snore og bændler på børnetøj, dels en standard med anbefalinger om design og fremstilling af børnetøj.
Læs mere

Børnetøj - sikkerhedsregler

Den fælles europæiske standard EN14682 indeholder sikkerhedskravene for snore og bændler på børnetøj. Herudover findes en supplerende britisk standard. Læs mere og find links til de forskellige standarder her.
Læs mere

C

CE-mærkning

CE-mærkning knytter sig til en række EU-direktiver vedrørende produkters sundhed og sikkerhed. Se her, hvilke produktgrupper der er krav om CE-mærkning på og find kontakt-info på ansvarlige myndigheder.
Læs mere

E

Emballage-krav i Danmark

Emballage der benyttes i EU, skal ifølge EUs emballage-direktiv leve op til en lang række regler omkring konstruktion og materialeforbrug. Se her en oversigt over kravene til fremstilling og sammensætning af emballage og over grænseværdier for indholdet af kemikalier og tungmetaller i samme.
Læs mere

Emballage-regler i EU

EU-landene gennemfører EUs emballagedirektiv på hver deres måde - alt efter nationale traditioner og politiske synspunkter. Det selv om EUs direktiv har lagt de overordnede retningslinier for behandling og genbrug af emballage, og 24 lande er enedes om at bruge mærket "Der Grüne Punkt". Læs et resumé af de tyske emballageregler med links til relevante autoriteters hjemmeside i de enkelte lande.
Læs mere

M

Mærkning af tekstiler - oversættelse af tekster

Det er ofte et krav, at tekster som anvendes til mærkning af tekstiler skal være oversat til det sprog som tales i det land, hvor varen sælges til slutbrugeren. I takt med at dansk mode- og tekstil sælges i flere og flere lande, er sproghåndteringen af tekstilmærkningen også blevet mere vanskelig. For at hjælpe medlemmerne på rette vej har Dansk Mode & Textil i samarbejde med vores tyske søsterorganisation oversat en lang række tekster som anvendes i forbindelse med tekstilmærkningen.
Læs mere

Mærkningsregler verden over - oversigt

Mærkningsreglerne for tøj og tekstiler i alle verdens lande findes samlet i en oversigt udgivet af branchens europæiske organisation EURATEX. Oversigten opsummerer mærkningsreglerne vedrørende oprindelse, vedligehold, størrelse, fibersammensætning, sprog og anden krævet mærkning i de enkelte lande.
Læs mere

S

Stregkoder - sådan får du dem

Vil man indføre stregkoder på sine produkter, skal man kontakte organisationen GS1 Denmark, tidligere EAN Danmark, som administrerer stregkodesystemet i Danmark. Kontakt-link her.
Læs mere

T

Tekstilmærkning - nye EU-regler 2011

Nye EU-mærkningsregler samler og forenkler reglerne for tekstilmærkning. Den væsentligste ændring er, at tekstilvarer, der indeholder pels- eller læder, fremover skal mærkes med ”indeholder ikke-tekstildele af animalsk oprindelse”.
Læs mere

Test af tøjs brandbarhed - international oversigt

I nogle lande er der krav til test af brandbarhed på forskellige beklædningsartikler. Særligt tøj til babyer er underlagt krav til test for brandbarhed. Dansk Mode & Textil har anskaffet en oversigt over de krav der er i verdens lande.
Læs mere