· ISO & Dansk Standard ·

B

Børnetøj - nye sikkerhedsstandarder

Dansk Standard har netop offentliggjort 2 nye standarder for sikkerhed af børnetøj. Det er dels en opdateret standard om snore og bændler på børnetøj, dels en standard med anbefalinger om design og fremstilling af børnetøj.
Læs mere

Børnetøj - sikkerhedsregler

Den fælles europæiske standard EN14682 indeholder sikkerhedskravene for snore og bændler på børnetøj. Herudover findes en supplerende britisk standard. Læs mere og find links til de forskellige standarder her.
Læs mere

D

DS 49001 dokumenterer din samfundsansvarlighed

DS 49001 er en standard, som danske virksomheder og organisationer kan bruge til at dokumentere deres samfundsmæssige ansvarlighed. Mens ISO 26000 nøjes med at give vejledning i, hvordan man arbejder med samfundsansvar, kan man med DS 49001 dokumentere sin indsats.
Læs mere

E

Energiledelse - spar 15-30% på energien

Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Standard lavet ”Energiledelse Light”, som er en vejledning i, hvorledes energiledelsesstandarden DS/EN16001 eller dele heraf kan indføres i mindre virksomheder.
Læs mere

I

Intelligente tekstiler - standardisering

Den første fælles europæiske standard omkring intelligente tekstiler er nu udkommet.
Læs mere

ISO 26000 – en vejledning i samfundsansvar

ISO 26000 er et værktøj, der skal hjælpe organisationer med at udmønte deres gode hensigter i konkrete samfundsansvarlige handlinger. Desuden kan virksomheder bruge standarden som tjekliste til systematisk at bedømme samarbejdspartnere og underleverandører på samfundsansvaret.
Læs mere

ISO giver et løft til samfundsansvaret

Ensartede krav til leverandører rundt om i verden er et af målene med ISO-standarden for samfundsmæssigt ansvar ISO 26000. Standarden er resultatet af 5 års samarbejde mellem 400 delegerede fra 99 lande, hvoraf to tredjedele er udviklingslande.
Læs mere

P

Personreflekser skal være godkendt

Alle personreflekser skal være godkendt og mærket med den europæiske standard EN 13356. Mere info her.
Læs mere

S

Standarder for tekstiler og tøj

Oversigt over standarder for tekstiler og tøj udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Dansk Standard.
Læs mere

Størrelsesmærkning af tøj

Størrelsesmærkning er en mangetydig størrelse. Hent hjælp her til at håndtere den lange række størrelsesmærkningssystemer, der eksisterer rundt om i de forskellige lande.
Læs mere

Super-sygehuse og funktionelle tekstiler

Jeppe Emil Mogensen, VIA Design, har netop offentliggjort sin Ph.d. afhandling fra Aalborg Universitet om mulighederne for at bruge tekstiler i indretningen af fremtidens hospitaler.
Læs mere