· Miljø & kemi ·

Her får du svar på dine spørgsmål inden for miljø, kemi og arbejdsmiljø. Uanset om du har brug for rådgivning om arbejdspladsvurdering, miljølovgivning eller en omfattende kemivejledning, er det her du starter.

A

Ansvarlig adfærd - Tekstilhåndbogen 2007

Tekstilhåndbogen 2007 er udgivet af Miljøstyrelsen som hjælp til at klæde virksomhederne på til forbrugernes stigende krav om ansvarlig adfærd. Den henvender sig primært til tekstilvirksomheder, der ønsker at arbejde målrettet med miljø, arbejdsmiljø og sociale forhold på virksomheden og i deres relationer til leverandører og kunder. Virksomheder inden for andre områder end det tekstile kan dog også bruge bogen.
Læs mere

Arbejdsmiljø - børn og unge

Kort gennemgang af regelsættet for arbejdsmiljøet, hvor der arbejder børn og unge under 18 år. Lovgivningen omkring børns og unges arbejdsmiljø er et kompliceret netværk af overlappende regler. Få overblik over reglerne her.
Læs mere

Arbejdsmiljø - lovpligtige uddannelse

Virksomheder skal selv kunne varetage deres arbejdsmiljøopgaver. Derfor skal nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøgruppen i virksomhederne uddannes til at varetage arbejdsmiljøopgaver via den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøuddannelserne - reform

Den mest omfattende reform af reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø på virksomhederne siden vedtagelsen af den gældende arbejdsmiljølov fra 1977 er nu på plads.
Læs mere

Arbejdsmiljødrøftelse - vejledning

I 2010 blev kravene til organiseringen af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde ændret. Der skal gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Industriens parter har udgivet en vejledning til gennemførelsen af arbejdsmiljødrøftelsen.
Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. Se her, hvor du finder tjeklister til din APV.
Læs mere

Arbejdssikkerhed - fokus på gasning af containere

Fagforeningen 3F og dele af pressen satte denne uge fokus på gasning af containere inden afskibningen af en række varegrupper til Danmark og pegede i den forbindelse på medarbejderes sikkerhed på arbejdet. Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning, der skal øge sikkerheden omkring håndteringen af containere. I tøj- og tekstilbranchen har virksomhederne dog arbejdet med container-sikkerhed siden midten af halvfemserne.
Læs mere

Arbejdstilsynet - vejledning ved besøg

Hvad skal vi være opmærksom på, når Arbejdstilsynet kommer på besøg, og hvordan forholder vi os, hvis den tilsynsførende under besøget afgiver vejledning, påbud eller forbud?. Se her Dansk Mode & Textils vejledning.
Læs mere

Arbejdsulykker - forebyggelse

30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. Metoderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Industriens Branchearbejdsmiljøråd og Arbejdstilsynet.
Læs mere

Arbejdsulykker - hvornår skal de anmeldes?

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.
Læs mere

Arbejdsulykker skal anmeldes digitalt

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker digitalt fra 1. juli 2010. Det betyder at det ikke længere er muligt for arbejdsgivere at anmelde arbejdsulykker på papirblanketter. Arbejdsulykker skal anmeldes i det elektroniske anmeldesystem EASY.
Læs mere

ARCTICPRO - netværk med arktisk fokus

Det arktiske område får stadig større betydning. De nordiske tekstilorganisationer har derfor dannet netværket "Arctic Wear and Protection Research Network", der skal styrke udviklingen af beklædning til det arktiske område.
Læs mere

B

Biocider - orientering fra Miljøstyrelsen

Biocider bruges til at beskytte mennesker, dyr, vand, overflader, materialer og produkter for bakterier, svampe, alger og skadedyr – og de er en del af mange typer produkter. Hvis dit produkt er et biocidprodukt, skal du kende biocidreglerne.
Læs mere

E

Energibesparelser i tekstilindustrien

Brancheforeningen Dansk Energi har udviklet ”Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer”, som er et nyt tabelopslag tilpasset tekstilindustrien inden for maskinområdet.
Læs mere

Energioptimering og tilskudsordninger til energiprojekter

Bliv klogere på optimering, afgifter, tilskudsordninger og hvad der ellers rør sig inden for energioptimering.
Læs mere

EU forbyder krom i læder

EU Kommissionen har netop meddelt, at krom VI fremover vil blive forbudt i læderprodukter med direkte hudkontakt. Grænseværdien bliver 3 mg/kg og forbuddet træder i kraft 1. maj 2015.
Læs mere

EU-forbud mod DiMethylFumarat

Der er i alle EU-lande indført forbud mod stoffet DMF, DiMethylFumarat fra 1. maj 2009. Læs mere om forbuddet her.
Læs mere

F

Faremærkede kemikalier

Nye EU-regler for klassificering og mærkning af kemikalier betyder blandt andet, at de orange faresymboler på faremærkede produkter skal udskiftes med nye.
Læs mere

Farvestoffer - potentielt allergifremkaldende

Vær på vagt overfor en række potentielt allergifremkaldende farvestoffer, er budskabet fra den tyske detailhandelsorganisation BTE, Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e.V. Det drejer sig om stoffer, der alle indgår i såvel ÖKO-TEX 100-standarden som EU-blomsten. Se her hvilke.
Læs mere

Fluorerede stoffer undersøgt af Miljøstyrelsen

Nye rapporter fra Miljøstyrelsen viser, at de fluorerede stoffer, som industrien anvender som alternativer til forbudte stoffer, kan være lige så skadelige for miljø og sundhed som de stoffer, de erstatter.
Læs mere

H

Hjemmearbejde og arbejdsmiljø

Hjemmearbejde er ikke reguleret af en særlig lov og en række love gælder i samme omfang for hjemmearbejde som for almindeligt arbejde. I arbejdsmiljølovgivningen er der dog en række begrænsninger i lovens anvendelse for hjemmearbejde.
Læs mere

K

Kemi - særligt problematiske stoffer i tøj

Indeholder jeres varer "særligt problematiske stoffer"? EUs kemikalielovgivning har fokus på en række stoffer - Substances of Very High Concern eller SVHC. Der kommer ofte nye SVHC’er på kemikalieagenturets liste. Se her listen over de pågældende stoffer, en oversigt over deres anvendelse i branchen, og læs om reglerne og om, hvordan man skal forholde sig som producent eller importør.
Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter

Hvilke kemiske stoffer indeholder produkterne? Miljøstyrelsen har de senere år kortlagt kemien i en række forbrugerprodukter. Se en oversigt og tilhørende rapporter her.
Læs mere

Kemikaliesortering - scoresystem

Dansk Mode & Textil har udviklet et scoresystem til sortering af kemikalier. Systemet som er lavet på basis af miljødata og oplysninger om forbrug, er målrettet tekstilfarverier og tekstiltrykkerier. Se en præsentation her.
Læs mere

Kemikalievejledning - Norge

Som et våben i kampen mod miljø- og sundhedsskadelige kemikalier lanceres en kemikalievejledningen udarbejdet af norske Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon HSH. Vejledning henvender sig til tekstilindkøbere og grossister - få den her.
Læs mere

Kemivejledning giver mindre kemi i tøjet

Modebranchens problemer med kemi sommeren 2011 må ikke gentage sig. Branchens organisationer har derfor sammen med Miljøstyrelsen lavet en vejledning om kemi i tekstiler. Vejledningen er netop kommet i en ny udgave og kan downloades.
Læs mere

L

Lagerarbejde - forebyggelse af skader og nedslidning

Forebyg belastningsskader og nedslidning i forbindelse med lagerarbejde - hent her vejledningen "Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilindustrien" udarbejdet af 3F, Dansk Mode & Textil, Ledernes Hovedorganisation og Orbicon.
Læs mere

LED-belysning - overvejelser ved skift til LED

Mange virksomheder er i øjeblikket i gang med overvejelser om udskiftning af lysinstallation. De typiske beregninger viser en besparelse på mellem 60 og 80 % ved udskiftning til LED belysning.
Læs mere

LED-belysning i tøjbutikker

Dansk Mode & Textils samarbejdspartner Scanenergi har set på fordelene ved at skifte til LED-belysning i tøjbutikker. Blandt fordelene er længere levetid på pærer og rør, bedre farvegengivelse, tøjet falmer ikke, mindre elforbrug og mindre varmeafgivelse.
Læs mere

Links

Links til relevante adresser på miljø- og kemiområdet samt for mærkning & standarder
Læs mere

M

Mikroplast - tekstiler frikendes for forurening

Dansk forsker frikender tekstiler som kilde til forurening af vandmiljøet med mikroplast fra tøjvask. I Danmark fjernes plastpartiklerne nemlig effektivt af rensningsanlæggene.
Læs mere

Mikroplast kortlægges af Miljøstyrelsen

Verdenshavenes store plastik-suppe bestående af milliarder af plastikstumper udgør et miljøproblem, som nu kortlægges af Miljøstyrelsen. Der skal skabes et overblik over de vigtigste kilder til udledning af mikroplasten i Danmark.
Læs mere

Mikroplastudledning i Danmark

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en rapport, der viser, at hovedkilderne til udledning af mikroplast i Danmark er bildæk, maling, sko, vejstriber og tøj.
Læs mere

Miljøgodkendelse af virksomheder

Gennemgang af reglerne for miljøgodkendelse af virksomheder. IPPC-virksomheder, godkendelsespligtige virksomheder og øvrige virksomheder behandles individuelt. Se desuden en liste over brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn.
Læs mere

Miljøledelse - opdateringer

Få en gratis håndbog i miljøledelse for tekstilindustrien og en fortegnelse over love og myndighedskrav.
Læs mere

Miljøstyrelsen kontrollerer kemi i børnetøj og sko

Miljøstyrelsen har i 2015 kontrolleret tøj og sko til børn og unge for indhold af ulovlig kemi.
Læs mere

Miljøteknologi - tilskud

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.
Læs mere

Miljøudvikling - få tilskud

Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP giver tilskud til ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser.
Læs mere

Miljøvurdering af tekstilprodukter - UMIPTEX

Med miljødata genereret i Miljøstyrelsens projekt UMIPTEX er det muligt at sammensætte et tekstilprodukts livscyklus og via og et PC-værktøj udregne miljøeffekterne. Miljøstyrelsen har afsluttet projektet, som har har tilvejebragt miljødata for flere hundrede processer fra ”vugge til grav” i tekstilers livscyklus. Læs nærmere og se Miljøstyrelsens rapport over projektet her.
Læs mere

N

Natarbejde og helbredskontrol

Natarbejdere skal tilbydes helbredskontrol. Og det Ifølge lovgivningen og/ eller de kollektive overenskomster både før medarbejderen begynder natarbejde og efterfølgende - med regelmæssige mellemrum og mindst hvert andet år. Spørgeskema som hjælp til virksomheden på siden her.
Læs mere

P

PFOA - EU-forbud undervejs

Det europæiske kemikalieagentur har netop offentliggjort et forslag om at forbyde PFOA. PFOA kan findes i fluorpolymerer, som benyttes til vand- og smudsafvisende belægninger.
Læs mere

Phthalater i legetøj og småbørnsartikler - EU-direktiv

EU-direktivet om phthalater, eller blødgørere, i legetøj og småbørnsartikler blev gennemført i 2007. Se direktivet og Miljøstyrelsens bekendtgørelse om samme her.
Læs mere

PSO-tilskud - nye muligheder

Folketinget vedtog den 24. maj 2016 et lovforslag om ændring af lov om statstilskud, der betyder, at flere virksomheder kan få del i de godt 1,5 mia. kr., der er afsat til målrettede lempelser af PSO i årene 2015-2020.
Læs mere

PSO-tilskud til el-intensive virksomheder

EU har nu godkendt de PSO-lempelser, som et bredt politisk flertal vedtog i juli 2014 som led i Vækstpakken. Lempelserne, der har form af tilskud, skal sikre at el-intensive virksomheders konkurrenceevne ikke svækkes mærkbart.
Læs mere

R

REACH - EUs kemikalielovgivning

EUs kemikalieforordning indeholder de kendte forbud og en nyskabelse, nemlig Substances of Very High Concern, som også har væsentlig betydning for tøj og tekstiler. EU-Kommissionens forordning til regulering af kemikalieområdet i EU, REACH, trådte i kraft i juni 2007 og vil i løbet af de kommende år medføre store forandringer indtil den totale indfasning.
Læs mere

Restricted Substances List - MODINT & GermanFashion

Dansk Mode & Textil samarbejder med vores hollandske og tyske søsterorganisationer om en Restricted Substance List.Samarbejdet omfatter endvidere en oversigt over internationale brandkrav til tøj.
Læs mere

S

Skærmbriller

Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at medarbejderen får udleveret briller eller kontaktlinser, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt, og hvis egne briller eller kontaktlinser ikke kan bruges. Det siger Arbejdstilsynets bekendtgørelse om skærmterminalarbejde. Se nærmere her.
Læs mere

Standarder for tekstiler og tøj

Oversigt over standarder for tekstiler og tøj udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Dansk Standard.
Læs mere

Substitution af kemi - tilskud

Tilskud fra projektet ”Kemi i Kredsløb – Partnerskab om substitution af problematisk kemi” kan være interessant, hvis du skal du igang med at produktudvikle, og du gerne vil undgå problematiske stoffer i din produktion?
Læs mere

Super-sygehuse og funktionelle tekstiler

Jeppe Emil Mogensen, VIA Design, har netop offentliggjort sin Ph.d. afhandling fra Aalborg Universitet om mulighederne for at bruge tekstiler i indretningen af fremtidens hospitaler.
Læs mere

T

Tekstilaffald - aftagere

I et projektsamarbejde med en række medlemsvirksomheder har DM&T kortlagt en række firmaer i Tyskland og Belgien, som er mulige aftagere til tekstilaffald.
Læs mere