· Kemivejledning ·

B

Biocider - orientering fra Miljøstyrelsen

Biocider bruges til at beskytte mennesker, dyr, vand, overflader, materialer og produkter for bakterier, svampe, alger og skadedyr – og de er en del af mange typer produkter. Hvis dit produkt er et biocidprodukt, skal du kende biocidreglerne.
Læs mere

E

EU forbyder krom i læder

EU Kommissionen har netop meddelt, at krom VI fremover vil blive forbudt i læderprodukter med direkte hudkontakt. Grænseværdien bliver 3 mg/kg og forbuddet træder i kraft 1. maj 2015.
Læs mere

F

Faremærkede kemikalier

Nye EU-regler for klassificering og mærkning af kemikalier betyder blandt andet, at de orange faresymboler på faremærkede produkter skal udskiftes med nye.
Læs mere

Farvestoffer - potentielt allergifremkaldende

Vær på vagt overfor en række potentielt allergifremkaldende farvestoffer, er budskabet fra den tyske detailhandelsorganisation BTE, Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e.V. Det drejer sig om stoffer, der alle indgår i såvel ÖKO-TEX 100-standarden som EU-blomsten. Se her hvilke.
Læs mere

Fluorerede stoffer undersøgt af Miljøstyrelsen

Nye rapporter fra Miljøstyrelsen viser, at de fluorerede stoffer, som industrien anvender som alternativer til forbudte stoffer, kan være lige så skadelige for miljø og sundhed som de stoffer, de erstatter.
Læs mere

K

Kemi - særligt problematiske stoffer i tøj

Indeholder jeres varer "særligt problematiske stoffer"? EUs kemikalielovgivning har fokus på en række stoffer - Substances of Very High Concern eller SVHC. Der kommer ofte nye SVHC’er på kemikalieagenturets liste. Se her listen over de pågældende stoffer, en oversigt over deres anvendelse i branchen, og læs om reglerne og om, hvordan man skal forholde sig som producent eller importør.
Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter

Hvilke kemiske stoffer indeholder produkterne? Miljøstyrelsen har de senere år kortlagt kemien i en række forbrugerprodukter. Se en oversigt og tilhørende rapporter her.
Læs mere

Kemikalier - mærkning

Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udgivet vejledningen ”Kemikalier – mærkning og klassificering” der omhandler de nye regler i forhold til EU’s CLP forordning.
Læs mere

Kemikaliesortering - scoresystem

Dansk Mode & Textil har udviklet et scoresystem til sortering af kemikalier. Systemet som er lavet på basis af miljødata og oplysninger om forbrug, er målrettet tekstilfarverier og tekstiltrykkerier. Se en præsentation her.
Læs mere

Kemikalievejledning - Norge

Som et våben i kampen mod miljø- og sundhedsskadelige kemikalier lanceres en kemikalievejledningen udarbejdet af norske Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon HSH. Vejledning henvender sig til tekstilindkøbere og grossister - få den her.
Læs mere

Kemivejledning giver mindre kemi i tøjet

Modebranchens problemer med kemi sommeren 2011 må ikke gentage sig. Branchens organisationer har derfor sammen med Miljøstyrelsen lavet en vejledning om kemi i tekstiler. Vejledningen er netop kommet i en ny udgave og kan downloades.
Læs mere

M

Mikroplast - tekstiler frikendes for forurening

Dansk forsker frikender tekstiler som kilde til forurening af vandmiljøet med mikroplast fra tøjvask. I Danmark fjernes plastpartiklerne nemlig effektivt af rensningsanlæggene.
Læs mere

Mikroplast kortlægges af Miljøstyrelsen

Verdenshavenes store plastik-suppe bestående af milliarder af plastikstumper udgør et miljøproblem, som nu kortlægges af Miljøstyrelsen. Der skal skabes et overblik over de vigtigste kilder til udledning af mikroplasten i Danmark.
Læs mere

Mikroplastudledning i Danmark

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en rapport, der viser, at hovedkilderne til udledning af mikroplast i Danmark er bildæk, maling, sko, vejstriber og tøj.
Læs mere

Miljøstyrelsen kontrollerer kemi i børnetøj og sko

Miljøstyrelsen har i 2015 kontrolleret tøj og sko til børn og unge for indhold af ulovlig kemi.
Læs mere

P

PFOA - EU-forbud undervejs

Det europæiske kemikalieagentur har netop offentliggjort et forslag om at forbyde PFOA. PFOA kan findes i fluorpolymerer, som benyttes til vand- og smudsafvisende belægninger.
Læs mere

Phthalater i legetøj og småbørnsartikler - EU-direktiv

EU-direktivet om phthalater, eller blødgørere, i legetøj og småbørnsartikler blev gennemført i 2007. Se direktivet og Miljøstyrelsens bekendtgørelse om samme her.
Læs mere

R

REACH - EUs kemikalielovgivning

EUs kemikalieforordning indeholder de kendte forbud og en nyskabelse, nemlig Substances of Very High Concern, som også har væsentlig betydning for tøj og tekstiler. EU-Kommissionens forordning til regulering af kemikalieområdet i EU, REACH, trådte i kraft i juni 2007 og vil i løbet af de kommende år medføre store forandringer indtil den totale indfasning.
Læs mere

Restricted Substances List - MODINT & GermanFashion

Dansk Mode & Textil samarbejder med vores hollandske og tyske søsterorganisationer om en Restricted Substance List.Samarbejdet omfatter endvidere en oversigt over internationale brandkrav til tøj.
Læs mere

S

Substitution af kemi - tilskud

Tilskud fra projektet ”Kemi i Kredsløb – Partnerskab om substitution af problematisk kemi” kan være interessant, hvis du skal du igang med at produktudvikle, og du gerne vil undgå problematiske stoffer i din produktion?
Læs mere