· Miljøledelse ·

A

Ansvarlig adfærd - Tekstilhåndbogen 2007

Tekstilhåndbogen 2007 er udgivet af Miljøstyrelsen som hjælp til at klæde virksomhederne på til forbrugernes stigende krav om ansvarlig adfærd. Den henvender sig primært til tekstilvirksomheder, der ønsker at arbejde målrettet med miljø, arbejdsmiljø og sociale forhold på virksomheden og i deres relationer til leverandører og kunder. Virksomheder inden for andre områder end det tekstile kan dog også bruge bogen.
Læs mere

Arbejdsmiljø - børn og unge

Kort gennemgang af regelsættet for arbejdsmiljøet, hvor der arbejder børn og unge under 18 år. Lovgivningen omkring børns og unges arbejdsmiljø er et kompliceret netværk af overlappende regler. Få overblik over reglerne her.
Læs mere

Arbejdsmiljø - lovpligtige uddannelse

Virksomheder skal selv kunne varetage deres arbejdsmiljøopgaver. Derfor skal nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøgruppen i virksomhederne uddannes til at varetage arbejdsmiljøopgaver via den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøuddannelserne - reform

Den mest omfattende reform af reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø på virksomhederne siden vedtagelsen af den gældende arbejdsmiljølov fra 1977 er nu på plads.
Læs mere

Arbejdsmiljødrøftelse - vejledning

I 2010 blev kravene til organiseringen af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde ændret. Der skal gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Industriens parter har udgivet en vejledning til gennemførelsen af arbejdsmiljødrøftelsen.
Læs mere

Arbejdssikkerhed - fokus på gasning af containere

Fagforeningen 3F og dele af pressen satte denne uge fokus på gasning af containere inden afskibningen af en række varegrupper til Danmark og pegede i den forbindelse på medarbejderes sikkerhed på arbejdet. Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning, der skal øge sikkerheden omkring håndteringen af containere. I tøj- og tekstilbranchen har virksomhederne dog arbejdet med container-sikkerhed siden midten af halvfemserne.
Læs mere

Arbejdstilsynet - vejledning ved besøg

Hvad skal vi være opmærksom på, når Arbejdstilsynet kommer på besøg, og hvordan forholder vi os, hvis den tilsynsførende under besøget afgiver vejledning, påbud eller forbud?. Se her Dansk Mode & Textils vejledning.
Læs mere

Arbejdsulykker - forebyggelse

30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. Metoderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Industriens Branchearbejdsmiljøråd og Arbejdstilsynet.
Læs mere

Arbejdsulykker - hvornår skal de anmeldes?

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.
Læs mere

Arbejdsulykker skal anmeldes digitalt

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker digitalt fra 1. juli 2010. Det betyder at det ikke længere er muligt for arbejdsgivere at anmelde arbejdsulykker på papirblanketter. Arbejdsulykker skal anmeldes i det elektroniske anmeldesystem EASY.
Læs mere

B

Biocider - orientering fra Miljøstyrelsen

Biocider bruges til at beskytte mennesker, dyr, vand, overflader, materialer og produkter for bakterier, svampe, alger og skadedyr – og de er en del af mange typer produkter. Hvis dit produkt er et biocidprodukt, skal du kende biocidreglerne.
Læs mere

E

Energibesparelser i tekstilindustrien

Brancheforeningen Dansk Energi har udviklet ”Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer”, som er et nyt tabelopslag tilpasset tekstilindustrien inden for maskinområdet.
Læs mere

Energioptimering og tilskudsordninger til energiprojekter

Bliv klogere på optimering, afgifter, tilskudsordninger og hvad der ellers rør sig inden for energioptimering.
Læs mere

H

Hjemmearbejde og arbejdsmiljø

Hjemmearbejde er ikke reguleret af en særlig lov og en række love gælder i samme omfang for hjemmearbejde som for almindeligt arbejde. I arbejdsmiljølovgivningen er der dog en række begrænsninger i lovens anvendelse for hjemmearbejde.
Læs mere

L

Lagerarbejde - forebyggelse af skader og nedslidning

Forebyg belastningsskader og nedslidning i forbindelse med lagerarbejde - hent her vejledningen "Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilindustrien" udarbejdet af 3F, Dansk Mode & Textil, Ledernes Hovedorganisation og Orbicon.
Læs mere

LED-belysning - overvejelser ved skift til LED

Mange virksomheder er i øjeblikket i gang med overvejelser om udskiftning af lysinstallation. De typiske beregninger viser en besparelse på mellem 60 og 80 % ved udskiftning til LED belysning.
Læs mere

LED-belysning i tøjbutikker

Dansk Mode & Textils samarbejdspartner Scanenergi har set på fordelene ved at skifte til LED-belysning i tøjbutikker. Blandt fordelene er længere levetid på pærer og rør, bedre farvegengivelse, tøjet falmer ikke, mindre elforbrug og mindre varmeafgivelse.
Læs mere

M

Mikroplast - tekstiler frikendes for forurening

Dansk forsker frikender tekstiler som kilde til forurening af vandmiljøet med mikroplast fra tøjvask. I Danmark fjernes plastpartiklerne nemlig effektivt af rensningsanlæggene.
Læs mere

Mikroplast kortlægges af Miljøstyrelsen

Verdenshavenes store plastik-suppe bestående af milliarder af plastikstumper udgør et miljøproblem, som nu kortlægges af Miljøstyrelsen. Der skal skabes et overblik over de vigtigste kilder til udledning af mikroplasten i Danmark.
Læs mere

Miljøgodkendelse af virksomheder

Gennemgang af reglerne for miljøgodkendelse af virksomheder. IPPC-virksomheder, godkendelsespligtige virksomheder og øvrige virksomheder behandles individuelt. Se desuden en liste over brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn.
Læs mere

Miljøledelse - opdateringer

Få en gratis håndbog i miljøledelse for tekstilindustrien og en fortegnelse over love og myndighedskrav.
Læs mere

Miljøteknologi - tilskud

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.
Læs mere

Miljøudvikling - få tilskud

Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP giver tilskud til ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser.
Læs mere

Miljøvurdering af tekstilprodukter - UMIPTEX

Med miljødata genereret i Miljøstyrelsens projekt UMIPTEX er det muligt at sammensætte et tekstilprodukts livscyklus og via og et PC-værktøj udregne miljøeffekterne. Miljøstyrelsen har afsluttet projektet, som har har tilvejebragt miljødata for flere hundrede processer fra ”vugge til grav” i tekstilers livscyklus. Læs nærmere og se Miljøstyrelsens rapport over projektet her.
Læs mere

N

Natarbejde og helbredskontrol

Natarbejdere skal tilbydes helbredskontrol. Og det Ifølge lovgivningen og/ eller de kollektive overenskomster både før medarbejderen begynder natarbejde og efterfølgende - med regelmæssige mellemrum og mindst hvert andet år. Spørgeskema som hjælp til virksomheden på siden her.
Læs mere

P

PSO-tilskud - nye muligheder

Folketinget vedtog den 24. maj 2016 et lovforslag om ændring af lov om statstilskud, der betyder, at flere virksomheder kan få del i de godt 1,5 mia. kr., der er afsat til målrettede lempelser af PSO i årene 2015-2020.
Læs mere

PSO-tilskud til el-intensive virksomheder

EU har nu godkendt de PSO-lempelser, som et bredt politisk flertal vedtog i juli 2014 som led i Vækstpakken. Lempelserne, der har form af tilskud, skal sikre at el-intensive virksomheders konkurrenceevne ikke svækkes mærkbart.
Læs mere

S

Substitution af kemi - tilskud

Tilskud fra projektet ”Kemi i Kredsløb – Partnerskab om substitution af problematisk kemi” kan være interessant, hvis du skal du igang med at produktudvikle, og du gerne vil undgå problematiske stoffer i din produktion?
Læs mere

Super-sygehuse og funktionelle tekstiler

Jeppe Emil Mogensen, VIA Design, har netop offentliggjort sin Ph.d. afhandling fra Aalborg Universitet om mulighederne for at bruge tekstiler i indretningen af fremtidens hospitaler.
Læs mere