· Ansættelse ·

1

1. maj - hvem har fri?

Reglerne vedrørende 1. maj, når den falder på en hverdag.
Læs mere

A

Ansættelse af funktionær - vejledning

Praktiske råd ved ansættelse af funktionærer.
Læs mere

Ansættelse på prøve eller midlertidig ansættelse

Gennemgang af reglerne ved ansættelse af funktionær på prøve eller i midlertidig ansættelse.
Læs mere

Ansættelsesbevisloven

Generel gennemgang af lov om ansættelsesbeviser.
Læs mere

Ansættelsesbevisloven - godtgørelsesniveauet

Arbejdsgiver skal betale en godtgørelse for ansættelseskontrakter, der ikke overholder lovens ordlyd. Det siger Ansættelsesbevisloven, som foreskriver, at visse punkter skal medtages i en ansættelseskontrakt.
Læs mere

Ansættelsesinterview - DM&Ts interviewmodel

Dansk Mode & Textil har udarbejdet modeller til ansættelsessamtaler med henholdsvis en sagsbehandler/ kontorassistent og en leder. Download modellerne her.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - butiksansatte

Standardkontrakt til brug ved ansættelse af butikspersonale. Kontrakten indeholder de punkter, som lov om ansættelsesbeviser kræver.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - CO/DI-overenskomst

Kontrakten bruges ved ansættelse af timelønnede i henhold til Industrioverenskomsten mellem CO og DI. Hent den her.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - direktørkontrakt

Direktørkontrakt til brug for ansættelse af en virksomheds øverste, administrerende direktør.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - funktionærlignende ansættelse

Denne kontrakt SKAL anvendes ved ansættelser i henhold til Textil & Beklædningsoverenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Fagligt Fælles Forbund, 3F. Download kontrakten her.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - HK-funktionærer

Standardkontrakt for funktionærer omfattet af overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og HK/Industri - eller hvor virksomheden vælger at følge denne overenskomst. Kontrakten indeholder de punkter, som lov om ansættelsesbeviser/overenskomsten kræver. Download den her.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - ledere

Standardkontrakt til brug ved ansættelse af ledere. Kontrakten indeholder de punkter, som lov om ansættelsesbeviser kræver, og som fremgår af Lederaftalens § 5. Download kontrakten her.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - sælgere

DM&T's ansættelseskontrakt til brug for ansættelse af sælgere. Kontrakten overholder ansættelsesbevislovens regler.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - teknikere

Standardkontrakt der indeholder de punkter, som lov om ansættelsesbeviser/overenskomsten kræver. Kontrakten, med tillæg, er omfattet af overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Teknisk Landsforbund. Hent kontrakten (på dansk eller engelsk) og tillæggene her. Endvidere findes der en udstationeringsaftale.
Læs mere

Ansættelseskontrakt - timelønnede

Denne kontrakt SKAL anvendes i forbindelse med ansættelser i henhold til Textil & Beklædningsoverenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Fagligt Fælles Forbund 3F. Hent kontrakten her (dansk og engelsk version).
Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær - standard

Standardkontrakt for funktionærer, der ikke er omfattet af nogen overenskomst. Kontrakten indeholder de punkter, som lov om ansættelsesbeviser kræver. Kontrakten kan downloades.
Læs mere

Ansættelseskontrakt funktionærlignende - CO/DI

Kontrakt til brug ved funktionærlignende ansættelse i henhold til Industriens overenskomst mellem CO og DI. Download den her.
Læs mere

AUB-bidrag fra 2018 - DA pjece

DA udgiver pjece om, hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for din virksomhed.
Læs mere

D

Deltidsansættelse - det siger loven

Arbejdsgiver og medarbejder har ifølge Lov om deltidsansættelse ret til at aftale deltidsarbejde. For timelønsansatte indeholder en række overenskomster dog bestemmelser, som indskrænker aftalefriheden i relation til deltid.
Læs mere

Dødsfald - forholdsregler funktionærer

Arbejdsgiverens forholdsregler i forbindelse med en funktionærs dødsfald.
Læs mere

F

Firmabil - kontraktklausul

Kontrakttillæg til aftale om firmabil med tilladelse til privat brug. Hent tillægget her.
Læs mere

Fleksjob - pensionsbidrag

En aftale mellem Dansk Mode & Textil, HK/Privat, Teknisk Landsforbund og 3F sikrer medarbejdere i fleksjobs ret til at få overenskomstens pensionsbidrag indbetalt til deres hidtidige pensionsordning.
Læs mere

Flekstidsaftale for funktionærer

Udkast til aftale om flekstidsordning for funktionærer.
Læs mere

Forskelsbehandling - indirekte

Det er efterhånden velkendt, at forskelsbehandling af mænd og kvinder er forbudt. Det gælder på arbejdsmarkedet især ved udnævnelse, afskedigelser og lønfastsættelse. Men indirekte forskelsbehandling er også forbudt.
Læs mere

Forskelsbehandling på grund af alder og handicap

Loven om forskelsbehandling omfatter et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap. På forbudslisten over ulovlige grunde er desuden race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national, social eller etnisk oprindelse. Her en gennemgang af reglerne om alder og handicap.
Læs mere

Fri telefon - kontraktklausuler

Klausuler til brug i virksomheder der yder fri eller delvist fri telefon. Download klausulerne her.
Læs mere

Fritvalgskonto - regler

Regler vedrørende de særlige fritvalgskonti indført ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2007.
Læs mere

Funktionærbegrebet - hvem er funktionær?

Hvornår er et ansættelsesforhold omfattet af funktionærloven? Se en gennemgang af betingelserne her.
Læs mere

Funktionærens opfindelser - kontraktklausul

Klausul vedrørende funktionærens opfindelser, brugsmodeller med mere. Hent den såkaldte brugsmodel-klausul her.
Læs mere

Funktionærlignende ansættelse - vejledning

Skal I ansætte medarbejdere på funktionærlignende vilkår? Brug denne vejledning.
Læs mere

G

Grundlovsdag - hvem har fri hvornår?

Regler vedrørende Grundlovsdag.
Læs mere

H

Helligdage - hvilken løn skal vi beregne?

Se her, hvem der skal have hvilken løn for arbejde på helligdage.
Læs mere

HK-overenskomsten - generelt

Hvilke virksomheder og hvilke medarbejdere er omfattet af overenskomsten? Overenskomsten kan downloades.
Læs mere

HR og personaleforhold - gratis e-bøger

HR JURA: Få gratis adgang til e-bøger om juraen bag personaleforhold. Dansk Arbejdsgiverforenings bøger findes nu elektronisk til fri afbenyttelse for medlemmer af Dansk Mode & Textil.
Læs mere

I

Informationspligt og høring af medarbejdere

Virksomheder af en vis størrelse har pligt til at informere medarbejderne om virksomhedens situation og pligt til at lade medarbejderne give et høringssvar. Dette gælder også virksomheder uden for DA.
Læs mere

Internetpolitik - arbejdsgivers rettigheder

Alle virksomheder bør udarbejde en internetpolitik, således at medarbejderne kender virksomhedens holdning til brug af internet og e-mail på arbejdspladsen.
Læs mere

Internetpolitik på arbejdspladsen

Alle virksomheder bør udarbejde en internetpolitik for arbejdspladsen. Se forslag til en sådan politik her.
Læs mere

Introduktionsplan ved nye kollegaer

For at nye medarbejdere får en god oplevelse fra begyndelsen er det vigtigt, at de får den rette introduktion. Få her et eksempel på en introduktionsplan.
Læs mere

J

Jule- og nytårsdagene - regler for frihed og løn

Se her reglerne for frihed og betaling vedrørende jule- og nytårsdagene, når de falder på hverdage. Reglerne er i høj grad afhængig af, hvilken overenskomst der gælder.
Læs mere

K

Kompetencefonden

Her finder du ansøgningsblanketter, vejledninger og lister over efteruddannelser og kurser, du kan søge tilskud til via kompetencefond.
Læs mere

Konkurrence- og kunde-/leverandørklausul - kombineret

Denne klausul gør det muligt at afskære en funktionær fra dels at beskæftige sig med virksomhedens kunder dels at blive beskæftiget i en konkurrerende virksomhed efter vedkommendes fratrædelse. Se her, hvordan en sådan klausul til medarbejderens ansættelseskontrakt kan formuleres.
Læs mere

Konkurrenceklausul

Ved at underskrive en konkurrenceklausul anerkender funktionæren virksomhedens interesse i, at konkurrenter ikke får kendskab til fortrolige oplysninger om virksomheden, som kan påføre virksomheden væsentlig skade. Læs her, hvordan en konkurrenceklausul til en ansættelseskontrakt kan formuleres.
Læs mere

Konkurrenceklausuler m.m. - nye regler

Fra 1. januar 2016 er der vedtaget nye regler om konkurrence-, kunde- og leverandørklausuler. Reglerne er skærpet betydeligt, og har stor betydning for kommende medarbejdere med disse ansættelsesklausuler.
Læs mere

Kontor- og lagerelever

Når man som virksomhed vil ansætte og uddanne en elev inden for kontor- og lagerområdet, skal en række forhold være på plads både i forhold til eleven og i forhold til virksomheden. Find regler og info på siden her.
Læs mere

Kunde- og leverandørklausul

En kundeklausul afskærer funktionæren fra at opsøge virksomhedens kunder efter funktionærens fratrædelse. Dette kan omfatte kunder, som funktionæren har beskæftiget sig med under ansættelsen de sidste 12 måneder før opsigelsestidspunktet, og der skal laves en liste med kunderne. I dette dokument vises et eksempel på en kundeklausul, som kan indsættes i medarbejderens ansættelseskontrakt.
Læs mere

L

Lederaftalen - hvad gælder?

Ledere i virksomheder, der er medlemmer af Dansk Mode & Textil, er omfattet af Lederaftalen, hvis lederen er medlem af Ledernes Hovedorganisation. Læs her om hovedreglerne i Lederaftalen.
Læs mere

M

Medarbejdersamtale - skemamodel

Dansk Mode & Textil har udarbejdet et skema til brug ved medarbejdersamtaler og udviklingssamtaler.
Læs mere

Medarbejdertilfredshed - model til måling

Vil man øge effektiviteten i sin virksomhed, er det en god idé at have præcis viden om medarbejdernes krav og forventninger til arbejdspladsen. Kender man virksomhedens styrker og svagheder i forhold til medarbejderne, kan man nemlig fokusere sin indsats der, hvor behovet for forbedring er størst. Her kan man få hjælp af "MBT-modellen", som er et værktøj, man kan bruge til at måle medarbejdertilfredsheden.
Læs mere

N

Ny markedsføringslov - ændring af kontrakter

Den 1. juli 2017 træder den nye markedsføringslov i kraft. Det får bl.a. betydning for alle de kontrakter, der indeholder en henvisning til markedsføringslovens bestemmelser.
Læs mere

O

Overarbejde - aftale ved ansættelsen

Det er vigtigt ved ansættelsen at tage stilling til overarbejde.
Læs mere

Overarbejde - regler

Dansk Mode & Textil opfordrer virksomhederne til at være opmærksomme på Textil og Beklædningsoverenskomstens bestemmelser om overarbejde. Læs om bestemmelserne her.
Læs mere

Overarbejdsklausul

Klausul for arbejdsledere, HK-funktionærer eller teknikere vedrørende betaling og placering af overarbejde. Hent den her.
Læs mere

Overenskomst - DI og CO Industri

Generelt om Dansk Industris overenskomst, herunder hvilke virksomheder og medarbejdere der er omfattet.
Læs mere

Overenskomsten 2017-2020 - 3F og DM&T

Overenskomsten for Textil og Beklædning kan downloades.
Læs mere

Overenskomsten 2017-2020 - HK/Privat og DM&T

Overenskomsten for kontor og lager kan downloades.
Læs mere

Overenskomsten 2017-2020 - TL og DM&T

Overenskomsten for teknikere kan downloades
Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017-2020 - HK og DM&T

Overenskomst for bl.a. administrative medarbejdere på kontor og lager.
Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017-2020 - Textil & Beklædningsoverenskomsten

Overenskomst for timelønnede produktionsarbejdere, lagerarbejdere og syersker indgået mellem DM&T og 3F
Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017-2020 - TL og DM&T

Funktionæroverenskomst for bl.a. designere, konstruktører og deres assistenter. Overenskomst indgået mellem DM&T og Teknisk Landsforbund.
Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017-2020 - øvrige overenskomster

Overenskomster som er forhandlet af andre parter end Dansk Mode & Textil
Læs mere

P

Pensionsordning for timelønnede - PensionDanmark

Læs om PensionDanmarks pensionsordning her.
Læs mere

Personalegoder - eksempler fra a til z

Som virksomhed må man lægge en strategi for, hvordan man fastholder sine medarbejderne. Vi gennemgår her en række forhold og goder, der kan bidrage til at holde på de ansatte.
Læs mere

Personalehåndbog - udkast

Udkast til personalehåndbog. Hent det her
Læs mere

Personlighedstest sikrer et bedre match

Find den rette til jobbet. Du kan hente hjælp i en personlighedstest, der identificerer jobkandidatens styrker og udviklingsområder.
Læs mere

R

Rejseudgifter og omkostninger

Arbejdsgivere har pligt til at betale deres funktionærer et passende forskud til betaling af rejseudgifter og omkostninger.
Læs mere

Rekruttering - procedure ved ansættelse

Huskeliste til brug for ansættelse af nye medarbejdere.
Læs mere

Rygepolitikker

Rygerloven indebærer, at danske arbejdsgivere siden 2007 har skullet udarbejde en rygepolitik på arbejdspladsen. Se eksempler på sådanne politikker.
Læs mere

Rygerloven

Rygning på private arbejdspladser har siden 2007 været forbudt bortset fra i meget begrænset omfang. Og virksomhederne har siden haft pligt til at udarbejde en rygepolitik. Fra 15. august 2012 er rygerloven yderligere strammet. Se hvad der gælder.
Læs mere

S

Samarbejdsudvalgsmøder - honorar for deltagelse

Samarbejdsnævnets honorartakster for deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder både i og uden for normal arbejdstid.
Læs mere

Seniorpolitik

Kort gennemgang af hvilke overvejelser der må gøres, før der etableres seniorpolitik på virksomheden.
Læs mere

Sommertid - omregningstidspunkter

Se her de faste omregningstidspunkter for sommertid.
Læs mere

Stillingsannoncen - regler og begrænsninger

Der gælder visse begrænsninger i forhold til, hvad en stillingsannonce må indeholde. Især diskriminationsreglerne skal man som arbejdsgiver være opmærksom på. Denne artikel beskriver reglerne for udformningen af en stillingsannonce.
Læs mere

T

Tavshedsklausul

Klausul til brug når virksomheden skal ansætte funktionærer, der får adgang til fortrolige oplysninger. Hent kontraktklausulen her.
Læs mere

Textil & Beklædningsindustriens Kompetenceudviklingsfond

Oplysning vedr. virksomhedernes muligheder for at søge tilskud fra Textil & Beklædningsindustriens Kompetenceudviklingsfond.
Læs mere

Textil & Beklædningsoverenskomsten

Generelt om Textil & Beklædningsoverenskomsten, herunder hvilke virksomheder der er omfattet, og hvilke medarbejdere overenskomsten gælder for. Overenskomsten kan downloades.
Læs mere

Tidsbegrænset ansættelse - hvad siger loven?

Lov om tidsbegrænset ansættelse skal blandt andet forhindre forskelsbehandling. Loven omfatter både timelønnede og funktionærer.
Læs mere

Tiltrækning af medarbejdere

En virksomhed kan være nødt til at gøre sig attraktiv over for potentielle ansøgere for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft – især i tider med lav arbejdsløshed.
Læs mere

Tro og loveerklæring - barns sygdom

Erklæring om fravær på grund af barns sygdom. Hent den her.
Læs mere

Tro og loveerklæring - mobiltelefon, fax og PC-udstyr

Erklæring om medarbejders brug af mobiltelefon, fax, internetforbindelse og PC-udstyr. Hent den her.
Læs mere

TV-overvågning var uberettiget

Sø- og Handelsretten dømte i 2007 en butik til at betale 25.000 kr i erstatning til en medarbejder for tort som følge af uberettiget tv-overvågning.
Læs mere

U

Uddannelsesaftale - forlængelse ved graviditet

Arbejdsgiveren har pligt til at undersøge behovet for en evt. forlængelse af uddannelsesaftalen, hvis eleven bliver gravid.
Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft - guide

Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlands arbejdskraft - ny guide til virksomheder med gode råd, når en virksomhed ansætter udenlandsk arbejdskraft.
Læs mere

Udenlandske medarbejdere

Principiel dom vedrørende oplæring af udenlandske medarbejdere.
Læs mere

Udstationering inden for EU - loven

Generelt om lov om udstationering inden for EU.
Læs mere

V

Vikarer under Textil & Beklædningsoverenskomsten

En aftale mellem Dansk Mode & Textil og 3F definerer, hvordan virksomhederne skal forholde sig, når de skal indgå en vikaraftale.
Læs mere

Æ

Ændring af løn- og arbejdsvilkår

Arbejdsgiverens og funktionærens rettigheder i forbindelse med ændring af løn- og arbejdsvilkår.
Læs mere