· Ferie ·

E

eFeriekort - DA-LO-aftale

Dansk Arbejdsgiverforening og LO har aftalt vilkårene for e-Feriekort ordningen. Aftalen kan downloades her.
Læs mere

F

Feriefridage - Textil & Beklædningsoverenskomsten

Retningslinjer for afvikling af feriefridage for medarbejdere omfattet af Textil & Beklædningsoverenskomsten.
Læs mere

Feriekort - anvendelse

Det er ikke længere nødvendigt, at arbejdsgiveren underskriver feriekort inden udbetaling af feriepenge, efter at Arbejdsdirektoratet ophævede kravet om arbejdsgiverunderskrift for udbetaling af feriepenge fra FerieKonto i foråret 2009.
Læs mere

Ferieloven

Generel gennemgang af ferieloven. Optjening og placering af ferie og udbetaling af feriegodtgørelse.
Læs mere

Ferieloven ændret for timelønnede ved sygdom

Pr. 1. januar 2015 kan timelønnede produktions- og lagerarbejdere optjene sædvanlig feriegodtgørelse fra 2. sygedag, selvom de ikke er berettigede til fuld løn under sygdom. Dette har også betydning for Textil- & Beklædningsoverenskomsten.
Læs mere

Feriepenge - beregningsskema

Skema til beregning af feriepenge til funktionærer
Læs mere

O

Overførsel af ferie

Aftaler mellem overenskomstparterne vedrørende overførsel af ferie.
Læs mere

S

Sygdom under ferie giver ret til ny ferie

Medarbejdere har ret til at få ny ferie, hvis de bliver syge i mere end 5 dage, efter at ferien er startet. Dog skal medarbejderen dokumentere sygdommen med en lægeerklæring, som medarbejderen selv betaler.
Læs mere

T

Tro og loveerklæring - feriefridage og feriefridagstimer

Erklæring til brug i forbindelse med afholdelse af feriefridage og feriefridagstimer. Hent den her.
Læs mere