· Sygdom ·

1

120 dages-reglen - forkortet opsigelsesvarsel

Gennemgang af reglerne for opsigelse ved sygdom i 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder (120-dagesreglen).
Læs mere

120-dagesreglen - kontraktklausul

Klausulen kan kun anvendes for funktionærer eller timelønnede på funktionærlignende vilkår.
Læs mere

B

Barnets første sygedag - faglig voldgiftskendelse

Medarbejder på nathold havde ikke ret til at holde fri på barnets første sygedag.
Læs mere

F

Ferieloven ændret for timelønnede ved sygdom

Pr. 1. januar 2015 kan timelønnede produktions- og lagerarbejdere optjene sædvanlig feriegodtgørelse fra 2. sygedag, selvom de ikke er berettigede til fuld løn under sygdom. Dette har også betydning for Textil- & Beklædningsoverenskomsten.
Læs mere

M

Mulighedserklæring ved sygdom

Mulighedserklæringen er en ny lægeerklæring, som skal hjælpe arbejdspladsen med at bringe syge medarbejdere tilbage i arbejde. Se, hvordan du skriver erklæringen.
Læs mere

S

Sygdom - anmeldelse og dokumentation

Forslag til reglement om, hvordan medarbejdere skal dokumentere deres sygdom og udkast til breve til medarbejderne.
Læs mere

Sygedage - arbejdsgiverperioden

Arbejdsgiveren skal betale de første 30 dage af en medarbejders sygdom mod tidligere de første 21 dage.
Læs mere

Sygedagpenge - anmeldelse og refusion

Gennemgang af reglerne for anmeldelse af medarbejderes sygdom.
Læs mere

Sygedagpenge - regler og love

Generel gennemgang af sygedagpengeloven.
Læs mere

Sygedagpengeloven - erklæringer og samtaler

Folketinget vedtog i 2009 nye regler i sygedagpengeloven omkring de såkaldte mulighedserklæringer og sygefraværssamtaler. Hele loven trådte i kraft den 4. januar 2010 .
Læs mere