Menu

2021 byder på nye regler for beskatning af fri bil

Som en del af den politiske aftale om ”grøn omstilling”, indgået i december 2020, er der aftalt en række ændringer, som har betydning for beskatning af fri bil. Det sker 1. juli 2021 og herefter løbende over de kommende år.

08. januar 2021

Artiklen er udarbejdet af DM&T’s samarbejdspartner Deloitte.

Regeringen har den 18. december 2020 fremsat lovforslag L 129 om bl.a. en række ændringer til registreringsafgiftsloven, herunder fortsættelse af den lempelige afgiftsfritagelse for elbiler mm.

Herudover indeholder lovforslaget bl.a. også en række ændringer til reglerne for beskatning af fri bil, og det er aftalt, at ændringerne skal have virkning fra og med 1. juli 2021 for alle medarbejdere, som beskattes af værdi af fri firmabil. Lovforslaget er pt. i høring med frist den 15. januar 2021.

De foreslåede ændringer omfatter

Skattepligtig værdi

Procentsatserne på 25% og 20% for beregning af den skattepligtige værdi ud fra bilens beregningsgrundlag på hhv. under og over 300.000 kr. ændres.

Satsen på 25% reduceres med 0,5% årligt frem til 2025, og satsen på 20% forhøjes med 0,5% årligt frem til 2025, hvorefter der kun vil være én sats på 22,5%. Nedsættelsen til 24,5% og forhøjelsen til 20,5% får virkning pr. 1. juli 2021.

Miljøtillæg

Procentsatsen for beregning af miljøtillægget er pt. 150 %. Denne sats forhøjes år for år for alle firmabiler indtil 2025. Pr. 1. juli 2021 forhøjes miljøtillægget til 250 %, for 2022 til 350 %, for 2023 til 450% og for 2024 til 600 %. Fra og med 2025 vil satsen udgøre 700%.

Ladestander til elbiler

Værdien af en arbejdsgiverbetalt ladestander opsat på medarbejderens bopæl i forbindelse med en fri bil skal efter praksis i dag tillægges beregningsgrundlaget for firmabilen og indgår således i beskatningen.

Med virkning pr. 1. juli 2021 fritages værdien af en sådan ladestander og installationen heraf for beskatning. 

Vil du vide mere? Kontakt Jens-Ole Bøgild, statsautoriseret revisor, Deloitte, mobil: +45 23 46 95 08, jboegild@deloitte.dk

"