Menu

Både retail og engros udfordrer IC Group

Tallene for første kvartal af regnskabsåret 2018/19 vidner om, at IC Group slås med et vigende salg i de fysiske butikker, mens også engrossalget lider. IC Group fastholder dog forventningerne til året.

Foto: By Malene Birger
Foto: By Malene Birger

06. november 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

IC Group udsendte her til morgen kvartalsrapporten for første kvartal af regnskabsåret 2018/19. Heraf fremgår det, at koncernens nettoomsætning falder 18 % til 379 mio. kr. i forhold til samme periode året forinden.  

Omsætningen falder hos alle brands i IC Groups portefølje, som særligt melder om tilbagegang i salget i de fysiske butikker. Udviklingen var især drevet af engroskanalen som følge af lavere ordreoptag på tværs af koncernens brands samt lavere omsætning i de fysiske butikker. Engrosomsætningen blev 240 mio. DKK mod 292 mio. DKK året før (-17,8%). I retailkanalen faldt omsætningen med 19,2% til 139 mio. DKK (172 mio. DKK), hvilket var drevet af de fysiske butikker, mens omsætningen i e-commerce var uændret.

Resultatet af primær drift før engangsomkostninger blev 14 mio. kr., hvilket er 55 mio. kr. lavere end foregående års første kvartal.

Udviklingen i første kvartal får ikke IC Group til at ændre forventningerne til året.

Tiger of Sweden

Tiger of Sweden, som står for 60 % af IC Groups Q1-omsætning, er i gang med en omfattende eksekvering af strategiplanen, som blev præsenteret sidste regnskabsår. Det har blandt andet betydet en ny visuel identitet, herunder logo, som også medfører et nyt udseende til brandets butikker. Derudover har Tiger of Sweden engageret McKinsey & Company til at sikre en optimal international strategi og eksekvering heraf.

I Q1 har Tiger of Sweden oplevet faldende salg i både engros- og retailleddet, mens omsætningen på e-commerce er stigende. Det er i Norden, at Tiger of Sweden oplever faldende omsætning, mens omsætningen er stigende uden for Norden. Særligt i Tyskland oplever man vækst.

By Malene Birger

Hos By Malene Birger (21 % af Q1-omsætning) har man et stort fokus på at flytte brandet i en mere international retning, hvilket kommer til udtryk både i distribution og design. Første kvartal har budt på lavere omsætning i engros-, retail- og e-handelskanaler. Norge og Sverige påvirker omsætningen negativt, ligesom omsætningen i Benelux falder. Et ophørt agentsamarbejde i Japan påvirker også negativt.

Saint Tropez

Også Saint Tropez  (13,5 % af Q1-omsætningen) har opdateret sin visuelle identitet, og der pågår et forsat arbejde for at styrke produkterne. I engrosdistributionen arbejder brandet på at øge andelen af tredjeparts e-commerce med henblik på at nå ud til flere af brandets kernekunder. De fysiske butikker er en udfordring, og man arbejder for at ”fokusere brandets butiksportefølje”, mens der også planlægges generelle besparelser i hele forretningen.

Norden tegner sig for størstedelen af Saint Tropez’ omsætning, og her har omsætningen været dalende. Det gælder også hele det øvrige Europa, undtaget Tyskland.

Designers Remix

Hos IC Groups mindste brand, Designers Remix (5,5 % af Q1-omsætnigen), oplever man fald i omsætningen i engrosleddet, mens retailomsætningen er uændret.

Geografisk set var omsætningsreduktionen hovedsageligt drevet af Norden, mens den i det øvrige Europa var på niveau med året før. Uden for Europa faldt omsætningen. 

"