Menu
Kom til dialogmøde og gør din stemme gældende: 

Det er nu du kan få indflydelse på skelsættende forordning

Ecodesign-forordningen får afgørende indflydelse på den måde mode- og tekstilbranche arbejder på, og Europa-Kommissionen indhenter netop nu input til forordningen. Det er altså nu du skal gøre din stemme gældende, og i den anledning inviterer DM&T til dialogmøde og opfordrer den danske branche til at bidrage.

03. marts 2023

Ecodesign-forordningen kommer til at få enormt stor indflydelse på den måde, de danske mode- og tekstilvirksomheder arbejder på, og derfor opfordrer DM&T sine medlemmer til at bidrage med input i den høring, Europa-Kommissionen netop har åbnet.

Du kan læse mere om Ecodesign-forordningen i vores tidligere artikel her.

Forslaget til Ecodesign-forordningen blev første gang præsenteret i forbindelse med lanceringen af EU’s tekstilstrategi i marts 2022. Den kan du læse mere om her

Ecodesign-forordningen ventes at blive ét af de i alt 16+ lovgivningsområder, som vil få den største indflydelse på den samlede europæiske mode- og tekstilbranche frem mod 2030.

Kommissionen ønsker input til den videre udvikling og justering af det eksisterende forslag, ligesom man søger synspunkter om, hvilke kategorier af nye produkter og hvilke tiltag der skal håndteres først, så den kan fastsætte prioriteter på en gennemsigtig og inkluderende måde.

DM&T inviterer derfor branchen til dialogmøde 14. april med henblik på at samle branchens interesser i et fælles høringssvar, som DM&T udfærdiger. Deadline for høringssvar til Kommissionen er den 25. april 2023. Dialogmødet finder sted i København, og alle interesserede medlemmer kan tilmelde sig her.

”Branchen står over for en massiv opgave med den bølge af lovgivning, der er på vej. Ecodesign-forordningen får stor indflydelse på den måde, vi skal designe produkter på, og den griber ind i hele virksomhedens værdikæde og får indflydelse på hele branchen. Derfor er det afgørende, at de danske virksomheder bidrager med deres input nu – ellers er der en fare for, at andre med langt mindre indsigt i branchen, kommer til at definere rammerne,” siger Michelle van Velthoven  Utzon-Frank, bæredygtighedsrådgiver i DM&T.

Derfor håber hun, at mange af DM&T’s medlemmer vil deltage i dialogmødet 14. april.

Praktisk information om høringen og dialogmødet    

Efter denne første høring vil Kommissionen i løbet af andet kvartal 2023 gennemføre yderligere målrettede høringer samt en række øvrige initiativer, der skal sikre input fra eksperter og relevante aktører.

For at få det meste ud af dialogmødet er det vigtigt at alle deltagere møder forberedt op. Det vil sige man har sat sig ind i, og taget stilling til, forslaget. I den forbindelse inviterer DM&T til et webinar, som forberedelse til dialogmødet. Her gennemgår vi de overordnede linjer og formålet med forordningen. Forberedelsesmødet er henvendt til dig, som ikke kender så meget til forordningen i forvejen eller som gerne vil have frisket baggrunden og indholdet for forslaget op.

Du kan læse mere om både dialogmøde og det forberedende webinar her.

Det er vigtigt at fremhæve at selve Ecodesign Forordningen er en rammelovgivning, som kommer til at sætte rammen for udviklingen af de såkaldte delegerede retsakter. De delegerede retsakter kommer til at indeholde produktspecifikke kriterier inden for tekstiler

Det vil altså være de krav, som virksomhederne skal leve op til for at sælge deres produkter på det europæiske marked. Det tekstilspecifikke aspekt kommer til udtryk i de produktspecifikke krav, som skal udarbejdes inden for rammen, og det, vi kommer til at diskutere på dialogmødet, er altså rammen. Tekstiler og fodtøj er udpeget af EU som en af de første sektorer, lovgivningen skal gælde.

Forberedelse:

 1. Du finder forslaget til Ecodesign Forordningen her
 2. Læs mere om høringen på Europa-Kommissionens hjemmeside her

  Supplerende materialer:

 3. Da forslaget til forordningen alene giver en ramme til udvikling af produktspecifikke krav inden for alle produktkategorier i EU, har den en meget generel karakter. Så ønsker du en kontekst, og en forståelse af hvordan Ecodesign-kriterierne kan komme til at se ud for mode- og tekstilbranchen, kan du med fordel kigge nærmere på rapporten Ecodesign Criteria for Consumer her. Rapporten repræsenterer IKKE de produktspecifikke krav under Ecodesign Forordningen (de er ikke udviklet endnu), men giver et billede af hvordan de kan komme til at se ud.
 4. Du finder Parlamentets rapport input til Kommissionen her.

Kommissionen ønsker feedback i forhold til:

 • hvorvidt de produkter og tværgående tiltag, der er udpeget som mulige prioriteter inden for rammerne af forordningen, er de bedste
 • hvilken prioritetsrækkefølge produkterne bør behandles i
 • de(t) mest relevante aspekt(er) for hvert produkt/hvert tværgående tiltag, der skal behandles inden for rammerne af forordningen
 • det anslåede potentiale for at forbedre de produktaspekter, der er udpeget i forslaget til forordningen, ud fra et miljømæssigt synspunkt for hvert produkt/hvert tværgående tiltag
 • med hvor stor detaljeringsgrad for hvert produkt/ hvert tværgående tiltag der bør fastsættes krav inden for rammerne af forordningen (dvs. på hvilket niveau reglerne bør fastsættes)
 • (generelle) miljømæssige og cirkularitetsmæssige aspekter af de relaterede værdikæder, hvordan værdikæderne fungerer, og hvordan det bedst sikres, at fremtidige regler i henhold til forordningen er teknisk mulige og kan gennemføres.

Læs mere om høringen her

"