Menu

Det handler ikke om, hvad du producerer, men hvordan du producerer

Siden 2011 har et hold svenske og internationale forskere undersøgt, hvordan mode- og tekstilbranchen kan skabe bæredygtige forandringer. Projektet, der er finansieret af den svenske forskningsfond Mistra, er netop afsluttet, og hovedpointerne er samlet i The Outlook Report.

Foto: J. Williams / Unsplash
Foto: J. Williams / Unsplash

20. november 2019 Af Thomas Klausen , tk@dmogt.dk

Otte års forskning er netop kulmineret i The Outlook Report lavet på baggrund af data fra The Mistra Future Fashion Research Program. Den svenske forskningsfond Mistra har finansieret projektet med 80 mio. SEK, mens en række andre brancheaktører har givet yderligere 30 mio. SEK. Med afsæt i tendenser fra Sverige og principper fra cirkulær økonomi indeholder The Outlook Report en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi, virksomheder såvel som samfund, skaber en bæredygtig branche.

Et konsortium, bestående af svenske og internationale uddannelsesinstitutioner, virksomheder i mode- og tekstilbranchen samt en række andre brancheinteressenter, har været en del af forskningsprojektet, hvis hovedformål er ”at muliggøre en systematisk forandring af modebranchen og samfundet”. Bæredygtighed er derfor et helt naturligt fokuspunkt i rapporten, der dog også stiller skarpt på en række andre parametre som branchens globale konkurrenceevne.

Misforstået fokus på materialer

Når vi taler om bæredygtighed, falder snakken ofte på selve produktets eller fibrenes bæredygtighed. Selvom økologisk bomuld selvfølgelig kan være en god start, er det ikke ens betydende med, at slutproduktet er mere bæredygtigt end produkter af konventionel bomuld. Ifølge The Outlook Report handler det ikke om, hvad du producerer, men hvordan du producerer.

Hvis en T-shirt i økologisk bomuld bliver spundet, vævet, farvet og syet på fabrikker, der bruger fossile brændstoffer, er den negative påvirkning på miljøet, så meget større end den positive effekt fra økologisk bomuld nogensinde kan have. Omvendt kan et produkt som polyester grundet dets lange levetid og holdbarhed også anses som bæredygtigt, selvom det ofte forbindes med fast fashion. Ifølge The Outlook Report bør vi derfor ikke tale om ”gode” eller ”dårlige” fibre. Det er et malplaceret fokus. Fremfor fibrenes bæredygtighed, bør man kigge på hele leverandørkæden. I rapporten bliver, der derfor sat spørgsmålstegn ved, hvorfor man i høj grad fokuserer på de 100 g. fossile brændstoffer i et polyesterprodukt i stedet for de 1.000 g., der bruges i hele processen fra fibre til færdigt produkt.

Ifølge The Outlook Report er det altså vigtigt, at man fokuserer på ”best use practices” i hele værdikæden fremfor udelukkende at koncentrere sig om brugen af specifikke fibre og materialer. Parametre som energi-, kemikalie- og vandforbrug, udledning af spildevand, etc. har større indflydelse på den overordnede bæredygtighed end råmaterialerne. Konventionelle vådprocesser bliver fremhævet i rapporten som en proces, man i den grad kan og skal optimere, da det er nogle af de mest forurenende processer forbundet med tøjproduktion.

”The Outlook Report konkluderer tydeligvis, at bæredygtighed er mere end blot materialer. Der er mange andre faktorer, som også har betydning for, hvorvidt et produkt kan siges at være ansvarligt og bæredygtigt. Vores anbefaling til medlemmerne går derfor på, at de bør samarbejde tæt med deres leverandører omkring både materialet, men i høj grad også om selve produktionen af materialet og altså kemi, vand- og energiforbrug samt derudover, og som ikke behandles i forskningsprojektet, selve arbejdsforholdene i produktionen,” siger Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef i Dansk Mode & Textil.

Levetid skal tænkes ind fra starten

”Det mest bæredygtige tøj i dag er allerede i vores garderober”. Således står der i rapporten og med ordene understreges vigtigheden af et produkts levetid endnu en gang. Folkene bag The Outlook Report har en klar opfordring til branchen, hvor cirkulær økonomi tænkes ind allerede i designfasen. Man bør altså stille sig selv følgende spørgsmål som det første i enhver designproces: Hvordan skal produktet bruges, hvor lang tid skal det bruges, og hvordan kan det blive genbrugt, når tiden kommer dertil? I takt med at alternative forretningsmodeller som leje af tøj og secondhand vinder frem, er det vigtigt, at tøjet er af en sådan kvalitet, at det kan leve videre i et cirkulært kredsløb. Her er altså tale om produktets bæredygtighed, og hvordan det kan genbruges efter endt ejerskab – et forholdsvis simpelt kredsløb.

En tand mere kompliceret bliver det, når vi taler om at genbruge selve tekstilfibrene. Infrastrukturen bag har nemlig endnu ikke nået et tilfredsstillende niveau, der gør det til et effektivt alternativ til konventionelle metervarer. Der kommer dog inden for den nærmeste fremtid en række lovgivningsmæssige tiltag, der bl.a. betyder, at EU’s medlemslande inden 1. januar 2025 skal indføre separat indsamling af tekstiler.

Branchen har allerede taget en række initiativer til sig siden forskningsprojektets begyndelse i 2011, men der er stadig plads til og brug for forandringer. The Outlook Report spår bl.a. at transparens i form af information omkring energi-, kemikalie- og vandforbrug samt udledning af spildevand kommer til at stå på care labels side om side med oprindelsesland og vaskeanvisninger.

Du kan læse The Outlook Report her.
"