Menu

DM&T-direktør: Positive takter i anbefalinger til udfasning af hjælpepakker

DM&T’s adm. direktør ser positivt på anbefalingerne fra den økonomiske ekspertgruppe i forhold til at udfase hjælpepakkerne. Vi har behov for fleksibilitet og sikkerhed, samtidig med at branchens virksomheder kan komme i gang med at tilpasse sig den nye virkelighed, lyder det fra DM&T-direktøren.

27. maj 2020

Den økonomiske ekspertgruppe, Folketinget har bedt komme med input til udfasningen af hjælpepakkerne i forbindelse med coronakrisen, har i dag afleveret deres anbefalinger. Ekspertgruppen består af professor Torben M. Andersen, professor Michael Svarer og professor Philipp Schröder.

Ekspertgruppen foreslår, at det fra den 8. juli er slut med midlertidig lønkompensation, kompensation for faste udgifter og kompensation til selvstændige mv. I stedet for direkte støtte som hidtil, peger de tre økonomer på, at balancepunktet skal flyttes til likviditets-, låne- og garantiordninger, hvilket kræver justeringer af de nuværende ordninger. Senere onsdag kunne Finansminister Nicolai Wammen konstatere, at lønkompensationsperioden sandsynligvis forlænges til en gang i august for at undgå et ophør midt i sommerferieperioden.

I mode- og tekstilbranchen er særligt den midlertidige lønkompensation blevet benyttet flittigt. En ny undersøgelse fra DM&T viser, at 91 % af de medlemmer, der har deltaget i den seneste undersøgelse, har gjort brug af denne ordning, mens 60 % har ansøgt kompensation for faste omkostninger.

”Vi kan se, at kompensationsordningerne har spillet en væsentlig rolle i at sikre en masse arbejdspladser og været en umiddelbar hjælp for mange virksomheder. Ingen af kompensationsordningerne har været perfekte, men ikke desto mindre har de haft en positiv effekt, og der skal lyde ros til det politiske Danmark og arbejdsmarkedets parter for at handle hurtigt og – i et vist omfang – være villige til at justere undervejs,” siger Thomas Klausen.

Ophør af lønkompensation kommer til at medføre afskedigelser

Han og DM&T ser generelt positivt på anbefalingerne fra den økonomiske ekspertgruppe:

”Vi anerkender fuldt ud, at der er nødt til at være et udløb på kompensationsordningerne, og generelt er vi enige i de anbefalinger ekspertgruppen kommer med. Dog er vi glade for, at regeringen forlænger ordningen, så den ikke ophører midt i en ferieperiode,” siger Thomas Klausen og fortsætter:

”Lønkompensationsordningen er, trods justeringer undervejs, fortsat ikke fleksibel nok, og vi har behov for at virksomhederne i mode-, tekstil- og livsstilsbranchen kan komme i gang med at tilpasse sig den nye virkelighed, og det kræver at medarbejderne kommer i arbejde. Men man skal ikke være blåøjet; ophøret af lønkompensationsordningen kommer til at koste arbejdspladser på den korte bane, selvom der er en mere positiv stemning end længe,” siger han.

DM&T’s seneste undersøgelse viser, at 67 % af de virksomheder, der har benyttet lønkompensationsordningen, forventer at skulle afskedige medarbejdere, når lønkompensationsperioden udløber 8. juli. Thomas Klausen håber, at en anden af anbefalingerne kan være med til at dæmme op for antallet af fyringer:

”En af de ting, vi har efterlyst hele vejen igennem, er fleksibilitet. Det kan man opnå med arbejdsfordeling, som ekspertgruppen lægger op til. Derfor håber og anbefaler jeg, at politikerne i samarbejde med arbejdsmarkedets parter vil finde en gnidningsfri model for netop arbejdsfordeling, som der lægges op til i rapporten; noget der kan sikre en blødere overgangsperiode. Nok er salget i Danmark begyndt at vende tilbage, men man skal huske, at 65 % af branchens omsætning kommer fra eksportmarkederne, og det er også noget, man er nødt til at have i baghovedet, for det er langt fra givet, at eksporten vender tilbage til nogenlunde normale tilstande i løbet af 2020,” siger DM&T’s adm. direktør.

Han håber, at den genopretningsfond på 750 mia. euro, der netop er vedtaget af EU’s 27 kommissærer, kan bringe de europæiske markeder på fode igen, men han understreger, at er for tidligt at spå om, hvornår eksporten bliver normaliseret.  

”Eksporten er afgørende for dansk økonomi, og derfor må man ikke glemme de eksporttunge erhverv, når der skal træffes politiske beslutninger. Det gælder også, når de aktuelle kompensationspakker hører op, og derfor er jeg glad for, at Torben M. Andersen efterfølgende har været ude at adressere, at der kan blive behov for en decideret eksporthjælpepakke,” siger Thomas Klausen.

Vigtigt at sikre virksomhederne mod tab på debitorer 

Vælger et politisk flertal at gå fra direkte støtteordninger til at fokusere på garanti-, likviditets- og låneordninger, håber Thomas Klausen, at man vil huske et af de forslag, der har været centrale for DM&T i den politiske, dialog man har haft gennem hele coronakrisen.

”Der er fortsat usikre forhold hos mange af vores medlemmers kunder. Derfor anbefaler vi stadig, at man indfører en garantiordning, som sikrer virksomhederne mod tab på debitorer. Det vil være et effektivt middel, som bidrager til øget eksport og flere varer til de danske forbrugere, uden at de danske virksomheder skal frygte for deres eksistens, hvis deres kunder alligevel ikke kan betale regningen.” siger han og forklarer, at det skal kombineres med andre hensigtsmæssige låne- og garanti-initiativer, der kan hjælpe med at give sikkerhed for de danske virksomheder.

Thomas Klausen glæder sig over, at mange af de anbefalinger, den økonomiske ekspertgruppe kommer med, er helt i tråd med de politiske input, DM&T har bidraget med siden nedlukningen af Danmark 11. marts.

”Jeg kan jo kun glæde mig over, at der er så mange sammenfald med vores politiske forslag. Nu håber jeg, at politikerne på Christiansborg vil se på de mange gode anbefalinger, der er kommet fra ekspertgruppen. Derudover håber jeg også, at man fra politisk hånd vil lytte til erhvervslivet med henblik på at sikre, at vi i fællesskab kan starte genopretningen af dansk økonomi. I DM&T er vi i al fald klar til at præsentere Christiansborg for vores tanker om en genopretning med fokus på bæredygtighed, eksport og langsigtet jobskabelse,” afslutter Thomas Klausen. 

Hovedpointer i ekspertgruppens anbefalinger

  • Ordningerne for lønkompensation, selvstændige mv. og kompensation af faste udgifter bør ophøre 8. juli. Dog skal brancher, der fortsat er lukket ned, have særlige vilkår.
  • Det anbefales at forbedre ordningen for arbejdsfordeling, hvor man kan sende medarbejdere hjem med dagpenge i perioder med begrænset aktivitet. Det anbefales at regeringen og arbejdsmarkedets parter indleder forhandlinger om en forbedret ordning.
  • I stedet for direkte støtte, anbefales det, at virksomhederne får adgang til låne-, garanti- og likviditetsordninger. Det kan opnås ved en gradvis normalisering af betalingsfristerne for moms og indkomstskatter, ligesom behovet for at justere på låne- og garantiordningerne bør overvejes.
  • Ekspertgruppen anbefaler, at man i sensommeren vurderer, om der er behov for at indføre en midlertidig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger, som gælder for eksempelvis eksportvirksomheder.
  • Det foreslås det, at der igangsættes et arbejde med at vurdere de nye sundhedskrav, som er pålagt dele af erhvervslivet, med henblik på at sikre, at de sundhedsmæssige gevinster står mål med de erhvervsøkonomiske omkostninger.
Du finder hele rapporten på Finansministeriets hjemmeside
"