Menu

DM&T lukker de sidste to overenskomster i OK20

Først faldt forhandlingerne med HK Privat i hak, og nu kan DM&T så løfte sløret for overenskomsterne for Tekstil & Beklædningsoverenskomsten og Teknisk Landsforbund.

12. marts 2020

Forleden kunne vi fortælle, at overenskomsten mellem HK Privat og DM&T var faldet på plads.

Nu ligger også overenskomsterne mellem DM&T og henholdsvis Tekstil & Beklædningsoverenskomsten og Teknisk Landsforbund klar. Aftalerne lægger sig tæt op ad hinanden, forklarer Lars Schandorff, overenskomstchef og advokat hos DM&T, der her kommer med en kort udlægning af aftalernes indhold.

Først følger Tekstil & Beklædningsoverenskomsten, hvor følgende gælder:

Normallønssatsen stiger

1/3 2020            kr. 3,20              total kr. 136,05

1/3 2021            kr. 3,20              total kr. 139,25

1/3 2022            kr. 3,15              total kr. 142,40

Forskudt arbejdstid

2020                                                                                                           2022

Højeste sats kr. 86,10                                                                          Højeste sats kr. 89,95

Laveste sats kr. 53,60                                                                          Laveste sats kr. 55,85

Overtidssatser

2020:                                                                                                         2022

Højeste sats kr. 130,05                                                                       Højeste sats kr. 136,40

Laveste sats kr. 65,05                                                                         Laveste sats kr. 68,20

Holddriftssatserne:
Disse reguleres med 1,6 procent hvert af årene.

Månedsløn:
Vi har fået igennem, at arbejdsgiveren nu alene afgør, om der skal ske månedsvis udbetaling af lønnen. Det varsles to måneder forinden, og der er mulighed for aconto-udbetaling i overgangsperioden.

Sygeløn:
Der betales stadig fuld løn for de første 5 uger. Hidtil har der de næste 4 uger været betaling uden genetillæg. Denne periode udvides til 9. Altså fremover 5 uger med fuld løn og derefter 9 uger uden genetillæg.

For alle overenskomster, det vil sige Textil & Beklædningsoverenskomsten, HK Privat-overenskomsten og TL-overenskomsten gælder følgende:

Overenskomsterne er treårige og udløber derfor 1. marts 2023.

Elevsatserne stiger med 1,7 procent hvert af årene.

Forældreorlov:
Ugerne udvides fra 13 til 16 uger. Typisk vil moderen afvikle 5 uger og nu kan faderen få 8 uger. Yderligere er der 3 uger til en af forældrene.

Fritvalgskontoen:
Satsen på de nuværende 4 procent tillægges hvert af årene én procent, så den ender på 7 procent. Efter aftale kan det vedtages lokalt, at fritvalgskontoen udbetales løbende med lønnen, hvilket vil være en administrativ lettelse for arbejdsgiveren.

Nyt ferieår:
Den kommende ferielov er også inkorporeret i de nye overenskomster. Og så er der en ny regel, der gør ferieafholdning mere fleksibelt for både arbejdsgiver og -tager.

Desuden omlægges både feriefridagene og børneomsorgsdagene, så de fremover følger det nye ferieår. Det samme gælder for feriedagene, der også omlægges.

Feriefridagene omlægges som følger:
Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt 9 måneder 6,67 feriefridage.

Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. maj – 31. august 2020, tildeles 6,67 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten.
Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. september 2020 – 31. august 2021 tildeles 5 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten.
Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

Børneomsorgsdagene omlægges som følger:
Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:

Den 1. maj tildeles medarbejdere og ansatte under uddannelse, med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, 2,66 børneomsorgsdage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2021. Medarbejderen kan højst afholde 2,66 børneomsorgsdag i perioden uanset, hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Ferieloven:
Arbejdsgiversiden har fået gennemført, at ferien nu kan afholdes i timer.

- En ny regel gør det muligt at afholde ferie i timer. Tidligere blev ferien afholdt i feriedage, men den nye regel, arbejdsgiversiden har fået gennemført, gør, at medarbejder nu efter aftale kan afholde ferie i timer. På denne måde bliver det mere fleksibelt at afholde ferie, siger Lars Schandorff.

Når afstemningen på lønmodtagersiden er afsluttet ultimo april, kommer vi med en uddybning. Det bemærkes, at vi anbefaler, at reguleringerne først foretages, når overenskomsterne er vedtaget.

"