Menu

Flere kvindelige topchefer giver bedre resultater

En balanceret kønsdiversitet i ledelsen tilvejebringer bedre resultater. Det har flere studier bekræftet. Samtidig peger flere undersøgelser på, at kvinder på flere punkter er gode og endda bedre ledere end mænd. Alligevel fortsætter kvinder med at være stærkt underrepræsenterede, især når det gælder topstillingerne.

Kvinder er stadig stærkt underrepræsenterede i toppen af dansk erhvervsliv.
Kvinder er stadig stærkt underrepræsenterede i toppen af dansk erhvervsliv.

07. januar 2019

Ligestilling på arbejdsmarkedet har med tiden etableret sig som et endeløst diskussionsemne i dagens Danmark - og med god grund. For selvom det trods alt går fremad, og andelen af kvindelige ledere hele tiden stiger, er der stadig lang vej igen, især når det gælder topstillingerne.

Længe har vi snakket om, hvad der ligger til grund for kvindernes markante underrepræsentation: Diskrimineres kvinder på et arbejdsmarked, der fortsat er domineret af mænd? Eller har mænd generelt bare en større motivation for at lede? Og hvor stor en rolle spiller barselsomstændighederne egentlig? Mens spørgsmålene og uenighederne er mange, har DM&T dykket ned i emnet for at undersøge, hvorfor det er så vigtigt at få flere kvinder ind i billedet.

Erhvervslivet drager ikke nok nytte af kvindelige lederes kompetencer
Tal fra organisationen Lederne viser, at antallet af kvindelige ledere blandt deres medlemmer gradvist er steget i 35 år, men blandt topledere er der stadig kun fem mænd for hver kvinde. Jo længere man bevæger sig op mod toppen, desto færre kvinder vil man altså møde på sin vej.

Noget tyder dermed på, at erhvervslivet går glip af kvinders kompetencer og potentiale som leder, og det er et stort problem, påpeger Post.doc ved Aarhus Universitet Christina Lundsgaard Ottsen, der har forsket i diversitet i ledelse gennem tre år. Ikke kun for kvinderne selv, men lige så meget for samfundet og de enkelte virksomheder:

”Vi kan se, at en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i topledelsen giver bedre resultater. Vi kan bl.a. spore en højere kvalitet i beslutningsprocesserne, mere innovation og kreativitet i forhold til løsninger og en bedre forståelse af markeder og forbrugere, hvilket jo især er vigtigt i livsstilsbranchen, hvor storforbrugerne ofte er kvinder frem for mænd,” siger hun.  

Undersøgelser foretaget af Mckinsey og Company viser, at bundlinjen bliver forbedret med 15 procent, når fordelingen af mænd og kvinder er mere balanceret, og at virksomheder med mere kønsdiversitet i toppen har hele 47 procent større afkast på egenkapitalen.

Kvinder prioriterer andre lederkompetencer end mænd
Hvorfor det er en god idé at have flere kvinder i topledelsen, findes der flere forklaringer på. Men ifølge en større undersøgelse fra Lederne spiller det en væsentlig rolle, at der er en markant forskel på mænd og kvinders lederkompetencer.

1.200 ledere blev bedt om at forholde sig til 25 kompetencer og pege på otte, som de fandt vigtigst.  Her viste sig, at kvinderne i højere grad end mændene prioriterede evnen til at skabe trivsel, arbejdsglæde, samarbejde, fællesskab, konstruktiv dialog og gennemføre forandring. Mændene derimod satte kryds ved kompetencer som at skabe resultater, træffe beslutninger og løse problemer.

”Undersøgelsen understreger, at der er en reel forskel på, hvordan mænd og kvinder forstår deres ledelsesopgaver, og hvilken vej de vælger for at nå målene. Som udgangspunkt er det rigtig positivt. Det viser nemlig betydningen af diversitet i forhold til køn, når virksomheder skal ansætte ledere. De to køn supplerer hinanden fortrinligt,” udtalte Ledernes Chefkonsulent, Marianne Rasmussen i forbindelse med undersøgelsen.

Også indkøbsdirektøren i Magasin du Nord, Margrethe Dal Lehrmann, kan genkende vigtigheden af en balanceret kønsdiversitet. Det skyldes især den dynamik, der opstår mellem kønnene:

”Når mænd og kvinder tegner visioner og værdierne sammen, får man flere indgangsvinkler. Min opfattelse af mit eget lederteam er, at mændene er mere logiske og rationelle, mens kvinder er mere intuitive, kreative og har større indføling. Sammen når vi bedre resultater end hver for sig,” siger hun.

Kvinder er gode ledere
Især kvinders hang til at vægte empati højt spiller en væsentlig rolle i deres lederstil. Det viser et stort studie foretaget af det internationale rådgivnings- og rekrutteringsfirma Korn Ferry. Undersøgelsen, som er baseret på 55.000 erhvervsaktive i 90 lande, fokuserer på 12 sociale færdigheder, der har betydning for virksomheders præstation.

Empati og selvopfattelse er to af de absolut vigtigste egenskaber at besidde som leder, vurderer Korn Ferry, og her slår kvinderne altså mændene af pinden. Undersøgelsen viser nemlig, at der er 86 procent større sandsynlighed for, at kvinder har en mere korrekt selvopfattelse, og 45 procent større sandsynlighed for, at kvinder opfører sig mere empatisk.

Rekrutteringsvirksomheden Alexanders Hughes Denmark har også lige offentliggjort en ny undersøgelse, der viser, at kvindelige topchefer er gode til at skabe værdi. Ligesom Mckinsey & Company kan de se, at virksomheder med kvindelige topchefer har præsteret bedre forretningsmæssigt.

”Vi ved, at kvindelige chefer ofte er mere bevidste om værdier og mission og dermed om virksomhedens kultur i deres ledelse, mens mandlige chefer har en tendens til at vægte rå tal højere. Det kan godt spille en rolle, for studier viser, at selskaber med et klart værdigrundlag, en skarpt defineret mission og en tydelig kultur præsterer bedre,” siger managing partner i Alexanders Hughes, Evan Tolstoj Hansen, til Finans.

Med det in mente, kan det virke påfaldende, at der er så langt mellem kvinder på topposterne i det danske erhvervsliv. Alt andet lige giver det stof til eftertanke.
"