Menu

Gabriel øger toplinjen med mere end 100 mio.

Tekstilvirksomheden Gabriel fortsætter væksten, som på fem år har betydet mere end en fordobling af omsætningen. Også resultatet vokser, og ledelsen forventer fortsat vækst i det nye år.

Foto: Gabriel
Foto: Gabriel

19. november 2019

Gabriel Holding A/S kommer ud af 2018-19 med en omsætning, der er steget 18 % til 708,2 mio. kr. Dermed fortsætter tekstilvirksomheden væksten, der har betydet, at omsætningen på fem år er blevet mere end fordoblet. Gabriel oplyser, at den organiske vækst i det forgangne regnskabsår udgør 11 %, og at de tilkøbte virksomheder i Mexico og Litauen bidrager med den resterende vækst. Eksportandelen udgør 89 % mod 90 % året forinden.

Resultatet før skat blev 62,9 mio. kr., hvilket er 12 % højere end året forinden. Ledelsen forventede en vækst mellem 10 og 20 %, og i løbet af regnskabsåret indikerede man, at det ville havne i den høje ende af intervallet. Gabriel oplyser i sin årsberetning, at resultatudviklingen i koncernen generelt har fulgt omsætningsstigningen i året, men akkvisitionsomkostninger, fortsatte etableringsomkostninger i FurnMaster-enhederne i Litauen og USA samt købet af Grupo RyL i Mexico gør, at resultatvæksten ender på 12 %.

Ledelsen forventer en toplinjevækst på 15-20 % i det nye år, mens resultatet før skat forventes at stige 10-15 % med henvisning til produktmiksforskydninger samt fortsatte etablerings- og tilpasningsomkostninger.

"