Menu

Hvad spørger Datatilsynet om?

Datatilsynet har offentliggjort en række spørgeskemaer, som er blevet anvendt på nylige tilsynsbesøg. Nu kan virksomhederne dermed få indsigt i, hvad Datatilsynet kan finde på at spørge ind til, hvis de kommer på kontrolbesøg.

Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.
Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.

23. oktober 2018 Af Camilla Christensen , cc@dmogt.dk

Datatilsynet har fremlagt 5 forskellige spørgeskemaer på Datatilsynets hjemmeside. Du kan læse den fulde nyhed fra Datatilsynet her, samt se de 5 skemaer.

 

DM&T vil fremhæve to af skemaerne, som værende de mest relevante for vores medlemmer, nemlig spørgeskemaerne om ”Behandlingshjemmel og sikkerhed” og ”Sletning”.

 

Behandlingshjemmel og Sikkerhed

 

Spørgeskemaet om Behandlingshjemmel og Sikkerhed drejer sig overordnet set om, at virksomhederne skal sikre sig, at de har styr på, hvilket hjemmelsgrundlag der anvendes ved behandling af personoplysninger.

 

Det kan fx dreje sig om, at virksomheden har en behandlingsaktivitet som hedder ”personaleadministration”, og at behandlingshjemlen for langt de fleste oplysninger i den sammenhæng vil være opfyldelse af en kontrakt eller opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, b og c.

 

Det kan også være, at virksomheden har en behandlingsaktivitet, som hedder ”medarbejderfotos”, og at behandlingshjemlen til visning af medarbejderfotos er samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, a.

 

Spørgeskemaet koncentrer sig også rigtig meget omkring samtykke til nyhedsbreve, og der stilles endda spørgsmål på vegne af Forbrugerombudsmanden.

 

Du kan genlæse artiklen om nyhedsbreve her, så du er sikker på, hvordan reglerne er på området.

 

Sletning

 

Virksomhederne skal generelt sikre sig, at der er indført rutiner, som sikre, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante. Spørgeskemaet om Sletning drejer sig om, hvilke systemer virksomheden anvender, og hvordan disse systemer understøtter sletningen.

 

Det kan anbefales, at virksomhederne ser de anvendte systemer igennem en ekstra gang, så der er vished for, at de anvendte systemer opfylder kravene fra Datatilsynet, som kan udledes af spørgeskemaet. 

"