Menu

Lifestyle & Design Cluster udpeget til at fortsætte deres virke som innovationsnetværk

Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort, at Lifestyle & Design Cluster får deres nuværende bevilling forlænget frem til udgangen af 2020. De er ét af de innovationsnetværk, der skal fortsætte deres virke og modtager 14 millioner kroner til at fremme innovation og bæredygtig vækst i livsstilbranchen.

Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster får deres nuværende bevilling på 14 millioner kroner forlænget indtil udgangen af 2020.
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster får deres nuværende bevilling på 14 millioner kroner forlænget indtil udgangen af 2020.

24. september 2018 Af Olivia Lynglund , obl@dmogt.dk

Som ét ud af 17 innovationsnetværk, der får lov til at fortsætte deres virke, efter Uddannelses- og Forskningsministeriet har skåret i antallet af aktører, står Lifestyle & Design Cluster.

I sidste uge offentliggjorde ministeriet nemlig, at innovationsnetværket får deres nuværende bevilling forlænget til udgangen af 2020. En forlængelse til en værdi af 14 millioner kroner, der skal støtte innovationsfremmende aktiviteter i livsstilsbranchen.

For at øge brugen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet og den offentlige sektor, medvirker de forskellige innovationsnetværk sammen med førende forskere til i fællesskab at udnytte mulighederne i nye teknologiske landvindinger og bidrage til vækst og værdi i samfundet.

”Lifestyle & Design Cluster får i fremtiden endnu større fokus på aktiviteter, der bidrager til understøttelsen af FN’s 17 verdensmål og udvalgte fokusområder i Forsk2020-kataloget i nye partnerskaber indenfor cirkulær økonomi, digitalisering og innovation samt design og iværksætteri,” siger Betina Simonsen, direktør i Lifestyle & Design Cluster.  

Uddannelses- og Forskningsministeriet har gået fra at støtte 23 til 17 innovationsnetværk, der opererer inden for områder, hvor Danmark bør sikre sig rent konkurrencemæssigt.

Støtte fra relevante aktører
Lifestyle & Design Cluster har rundt regnet 200 såkaldte dialogvirksomheder, som de samarbejder med for at fremme aktiviteterne og forskningen. Derudover har innovationsnetværket udvidet med 14 nye konsortiepartnere, der sammen med bestyrelsen skal udstikke retningen for innovationsnetværkets fremtidige arbejde.

”Vi tror fuldt og fast på, at et øget fokus på samarbejde og partnerskaber vil skabe endnu bedre miljø for bæredygtig vækst i de danske livsstilserhverv,” tilføjer Betina Simonsen.

Ud over innovationsnetværkets mange samarbejder deltager flere end 360 virksomheder i kortere eller længere forsknings- og innovationsaktiviteter, og flere end 900 personer om året deltager i gå-hjem-møder, seminarer og konferencer.

Interessen for Lifestyle & Design Clusters aktiviteter er altså omfattende, og det kom da også til udtryk i den ansøgningsperiode, hvor netværket anmodede om en forlængelse af deres bevilling. Her var det nemlig muligt for samarbejdspartnere, medlemmer og andre tætte relationer at komme med deres støtte:

”Der indløb mere end 100 kommentarer fra virksomheder, vidensinstitutioner, brancheorganisationer og offentlige samarbejdspartnere, der alle gav udtryk for en stor interesse i, at vi fortsætter det gode og fokuserede samarbejde. Bestyrelsen vil fortsætte med at sikre, at relevansen og værdien for livsstilsbranchen er ’best in class’,” siger Viggo Mølhom, der er bestyrelsesformand hos Lifestyle & Design Cluster.

Forlængelsen af Lifestyle & Design Cluster som innovationsnetværk vil løbe til 31. december 2020.

"