Menu

Løft kompetenceniveauet til den grønne omstilling

Sammen med 3F sætter DM&T fokus på, hvilke kompetencer der er behov for, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling af branchen. Der er fokus på erfaringsdeling, ligesom du får overblik over kursusmuligheder, der kan hjælpe i din virksomhed.

16. august 2022

Ifølge Industriens Uddannelser viser en ny analyse af udviklingstendenser i tekstil- og beklædningsindustrien og heraf afledte kompetencebehov, at digitalisering og bæredygtighed er to tendenser, som skaber behov for nye kompetencer i den industrialiserede del af tekstil- og beklædningsindustrien.

EU har i år lanceret Tekstilstrategien, hvilket medfører mange og forskellige krav/lovgivning, som virksomhederne i tekstil- og beklædningsindustrien skal forholde sig til og efterleve. Bæredygtighed og digitalisering spiller her en væsentlig rolle.

Bæredygtig produktion stiller nye krav til virksomhederne om udvidet producentansvar, eco-design og meget mere.

Det betyder, at der er behov for et kompetenceløft af medarbejdernes basale færdigheder og opkvalificering indenfor bl.a. digitalisering og bæredygtighed.

På morgenmødet ønsker Dansk Mode & Textil og Fagligt Fælles Forbund (3F) at dele erfaringer og præsentere kursusforløb indenfor basale færdigheder, digitalisering og bæredygtighed.

Målgruppe:

Alle ledelsesrepræsentanter i virksomhederne og arbejdsmiljø- samt tillidsrepræsentanter/medlemmer af Textil & Beklædningsoverenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Fagligt Fælles Forbund (3F) er meget velkomne.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske senest d. 17. august 2022 via formularen i dette link

"