Menu

Monopol på striber?

Kan man virkelig have monopol på noget så generisk som striber? En række sager vidner om, at Adidas i hvert fald forsøger. Det sætter DM&T’s samarbejdspartner Bech-Bruun fokus på i denne artikel.

Foto: Bogdan Glisik on Unsplash
Foto: Bogdan Glisik on Unsplash

13. december 2018

Artiklen er skrevet af Dansk Mode & Textils samarbejdspartner Bech-Bruun.

Der har de seneste år verseret en lang række sager, hvor Adidas har forsøgt at opnå et stadigt bredere monopol på brug af striber indenfor primært fodtøj og beklædning, men også overfor andre produkter, som ligger langt udenfor det, som Adidas beskæftiger sig med.

 

Adidas har en række varemærkeregistreringer af deres 3 striber, såvel sammen med ordet Adidas

 

som for striberne alene

De færreste overraskes over, at man som producent eller sælger af beklædning og sko skal holde sig fra at bruge 3 striber som dekoration, hvis de 3 striber fremstår parallelle og med ens bredde i striberne.

 

Flere bliver overrasket over, at Adidas faktisk også i en række sager er lykkes med at forhindre andre i at anvende ikke blot 3 striber men også 2 og 4 striber (Adidas sko til højre).

 

Afgørelser uden rød tråd

 

 

De afbillede eksempler er fra retsafgørelser i EU og USA, og generelt går der ikke som sådan en rød tråd gennem afgørelserne udover, at det ofte vil blive anset som en krænkelse at anvende 2 og 4 ensartede striber - specielt vertikalt, hvis striberne har samme farve og samme bredde.

 

I en tidligere dansk højesteretsdom fra 2005 nåede Højesteret dog frem til, at FDB’s brug af 4 parallelle striber vertikalt ikke udgjorde en krænkelse af Adidas 3 striber:

Højesterets dom synes måske ikke at stemme helt overens med efterfølgende praksis fra EU-Domstolen, men Højesteret har ikke siden haft lejlighed til at se på Adidas’ striber.

 

I visse situationer er selv 5 striber på sko blevet anset for en krænkelse af Adidas’ rettigheder, men Adidas har angiveligt en bredere beskyttelse for striber på sko end for øvrige produkter, og praksis for sko kan derfor formentlig ikke helt overføres til beklædning: 

 

 

Tænk dig om

Specielt de seneste år har Adidas været aggressive og er gået efter utallige produkter med striber, som må antages at ligge i hvert fald i periferien af, hvad rettigheder til Adidas’ varemærker giver støtte for. Men fordi de færreste vil gennem en lang mangeårig retssag med Adidas, bliver langt størstedelen af disse sager ikke indbragt for domstolene, og der synes også at være en tendens til, at Adidas ikke ønsker at indbringe de mere tvivlsomme sager for domstolene, på trods af, at man påstår krænkelse.

 

Nedenfor er en række eksempler, hvor der berettiget kan rejses nogen tvivl om, hvorvidt der foreligger en krænkelse af Adidas’ rettigheder, men hvor man nok skal tænke sig om en ekstra gang, hvis man vil være på den sikre side og undgå konflikt med Adidas.

Hvor striberne varierer i bredde og farve, vil risikoen for krænkelse være væsentligt mindre

 

Adidas ønsker generelt ikke selv at udtale sig på forhånd om, hvorledes en given brug af striber krænker deres rettigheder, ligesom de ikke har opstillet retningslinjer, som bidrager til en fortolkning af, hvilken brug af striber, de anser for krænkende.

 

På baggrund af praksis kan vi dog konstatere, at 3 striber naturligvis ofte vil udgøre en krænkelse, mens 2, 4 og 5 striber i visse situationer kan gøre det, men her vil det spille ind, om striberne har samme bredde og farve og, om de anvendes vertikalt eller horisontalt.

 

Hvis du har spørgsmål til striber, er du velkommen til at sende en mail til Claus Barrett Christiansen på clb@bechbruun.com.

"