Menu
Administrativt bøvl erstattes af ensretning:

Nu skal alle benytte NemRefusion ved løntilskud til voksenlærlinge

Hvis din virksomhed modtager løntilskud ved forløb med voksenlærlinge, skal al anmodning om udbetaling fremover ske via NemRefusion.

04. maj 2022

1. maj 2022 trådte en bekendtgørelsesændring i kraft, der gør det obligatorisk for virksomheder at bruge NemRefusion, når de anmoder om udbetaling af det løbende løntilskud ved forløb med voksenlærlinge.

Den enkelte kommune har hidtil haft mulighed for at vælge, hvilket administrativt system de vil bruge, når virksomheder løbende skal anmode om udbetaling af løntilskud.

Det har betydet, at virksomheder med et samarbejde med flere forskellige kommuner har risikeret at skulle sætte sig ind i flere forskellige administrative systemer og dermed gjort det unødvendigt besværligt at benytte ordningen med løntilskud til voksenlærlinge.

Virksomhederne er i forvejen fortrolig med NemRefusion, der er obligatorisk at anvende til løbende at søge om løntilskud efter andre ordninger og ved refusion af sygedagpenge.  

"