Menu

Ny lov om forretningshemmeligheder

Danmark har fået en ny lov om forretningshemmeligheder, som træder i kraft den 9. juni 2018. Loven har til formål at styrke beskyttelsen af virksomheders forretningshemmeligheder.

16. maj 2018 Af Michael Lund-Nielsen , ml@dmogt.dk

På EU plan er det vurderet, at virksomheders forretningshemmeligheder fortjener bedre muligheder for beskyttelse og med den nye lov om Forretningshemmeligheder har man ønsket at harmonisere reglerne på tværs af EU for at skabe ensarterede vilkår for virksomhederne.

 

Loven definerer forretningshemmeligheder som oplysninger, som fx fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger, der ikke er almindeligt kendte i offentligheden og som har en handelsværdi for virksomheden. Det er dog samtidig en forudsætning, at virksomheden har forsøgt at holde oplysningerne hemmelige, hvorfor det anbefales, at virksomhederne efterser deres procedurer for beskyttelse af forretningshemmeligheder

 

Sådanne forretningshemmeligheder har stor værdi for virksomhederne – i lighed med virksomhedens patenter og varemærker – og må ikke udnyttes eller videregives af hverken samarbejdspartnere eller tidligere medarbejdere. Den nye lov giver derfor virksomhederne bedre mulighed for at beskytte sine forretningshemmeligheder, ved blandt andet hurtigere adgang til midlertidige forbud og påbud.

 

Loven afløser den tidligere bestemmelse i markedsføringslovens § 23, som der er henvist til i mange ansættelseskontrakter. Fremover bør der blot henvises til ”lovgivningen om forretningshemmeligheder”. Det anbefales derfor, at opdatere alle ansættelseskontrakter.

 

Tidligere havde forbuddet mod uberettiget brug af erhvervshemmeligheder  en tidsmæssig grænse på 3 år efter ansættelsesforholdets ophør efter markedsføringslovens § 23, men denne tidsbegrænsning er ikke længere gældende i den nye lov.

 

Ifølge den nye lov om forretningshemmeligheder gælder der samme sanktion som tidligere, nemlig at overtrædelse kan politianmeldes og sanktioneres med bøde og fængsel i op til 1 år og 6 måneder. I særligt grove tilfælde kan højere straf idømmes efter straffelovens § 299a.

 

Anmodninger om fogedforbud, påbud eller søgsmål til retten skal indgives senest 6 måneder efter, at virksomheden har fået kendskab til overtrædelsen af loven.

 

Dansk Mode & Textil finder det positivt, at der kommer regler om forretningshemmeligheder inden for EU, da sådanne oplysninger ofte er oversete aktiver i virksomheden og fortjener bedre beskyttelse.

"