Menu

Ny mulighed for tekstilvirksomheder med klimaambitioner

Arbejder din virksomhed med nye teknologier og forretningsmodeller inden for bio-solutions eller tekstiler og støder på barrierer i reguleringen? Så kan du søge adgang til et afklarings- og testforløb med relevante myndigheder.

19. februar 2021

Erhvervsstyrelsen har lanceret et afklarings- og testforløb for nye teknologier og forretningsmodeller for virksomheder inden for tekstiler og bio-solutions. Formålet med afklarings- og testforløbet er, at myndighederne kan støtte op om iværksættere, virksomheder og andre aktører, som er i gang med at udvikle nye teknologier og/eller forretningsmodeller, men er stødt på regulatoriske eller andre barrierer.

Når din virksomhed deltager i et forløb, vil du opleve, at det bliver tydeligt, hvad reguleringen konkret betyder for den nye løsning eller teknologi, du er i gang med at udvikle. Konkret vil relevante myndigheder stå til rådighed med koordineret vejledning, når du har spørgsmål til gældende regler eller støder på reguleringsmæssige barrierer. Derudover kan myndighederne hjælpe med at afklare mulighederne for fx udstedelse af dispensationer til for eksempel at gennemføre forsøg eller eventuel tilpasning af utidssvarende regulering eller håndhævelse heraf.

Hvem kan deltage i et afklarings- og testforløb?

For at komme i betragtning til et afklarings- og testforløb inden for bio-solutions skal projektet bidrage til at muliggøre udvikling af nye bioteknologier, -materialer og -løsninger med henblik på at finde alternativer til traditionelle, fossile produktionsmetoder, processer og produkter, fx ved brug eller udvikling af nye enzymer, bakterier og alternative proteiner.

For at deltage i et afklarings- og testforløb på tekstilområdet skal projektet bidrage til at øge genbrug eller genanvendelsen af tekstiler og dermed sænke klimabelastningen, der stammer direkte elle indirekte fra design, produktion, forarbejdning, distribution, forbrug og bortskaffelse af tekstiler. Projektet kan også omhandle udviklingen af nye bæredygtige materiale- eller produkttyper mv.

Kriterier for deltagelse 

Erhvervsstyrelsen foretager vurdering af fire kriterier blandt andet ansøgerne. Hvert kriterium tildeles en score fra 1-10 og for at komme i betragtning skal din virksomhed opnå minimum25 point.

De fire kriterier er:

  1. Projektets gennemførelse er udfordret af en regulatorisk barriere
  2. Projektet er innovativt og fremmer den grønne omstilling
  3. Projektets løsning tilbydes endnu ikke kommercielt
  4. Projektet er modent til at indgå i et testforløb
"