Menu

Ny trepartsaftale til gavn for virksomhedernes økonomi og praktikpladser

De sidste fire år har virksomhederne indbetalt for mange midler til uddannelsesordningen AUB for elever på erhvervsuddannelserne. En ny trepartsaftale sikrer nu fordelingen af de midler og giver virksomhederne tiltrængt likviditet og styrker praktikpladsindsatsen.

29. maj 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Siden 2016 har de danske virksomheder indbetalt 1-1,5 mia. kr. for meget hvert år til den såkaldte AUB-ordning, der er en uddannelsesordning for elever på erhvervsuddannelserne.

Det er samlet set løbet op i 4,1 mia. kr. ved udgangen af 2019. Penge som er blevet opsparet i ordningen, som ved udgangen af 2020 er vokset til 5,4 mia. kr.  Det har fået Statsrevisorerne til at rette kritik af forvaltningen af AUB.

Derfor blev regeringen og arbejdsmarkedets parter i går enige om en aftale, der udmønter de opsparede AUB-midler. Aftalen skal blandt andet gøre det nemmere for virksomhederne at etablere og fastholde elevpladser, ligesom der tilbageføres midler til virksomhederne.

”Det er dejligt, at der er enighed om en aftale, som giver bedre vilkår for at skabe og fastholde praktikpladser, samtidig med at man får tilført virksomhederne noget likviditet. Der er behov for begge dele i denne tid. Derudover er jeg også meget tilfreds med, at der nu er sat en stopper for den systematiske overbetaling, vi har været vidner til de forgange år. Så alt i alt er det en rigtig god aftale,” siger Thomas Klausen, adm. direktør i DM&T, som er en del af Dansk Arbejdsgiverforening.

Aftalen betyder i hovedtræk:

  • Der etableres en midlertidig løntilskudsordning, som gælder fra 1. maj til 31. december 2020, hvor virksomheder med elever/lærlinge får 75 procent løntilskud. Aftalen gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler.  
  • Aftaler, der indgås efter 1. maj, modtager 90 procent lønrefusion for nye elevaftaler og
  • For nye korte aftale, der indgås efter 1. maj, modtager 45 procent lønrefusion.
  • Virksomhederne får en forhøjet lønrefusionssats under skoleophold med 20 procent for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler i resten af 2020.
  • AUB-bidraget nedsættes i 2020 svarende til samlet 1,4 mia. kr.
  • Samtidig anvendes en del af virksomhedernes opsparede AUB-midler til blandt andet at sikre skolepraktik til de elever, som på grund af coronakrisen kan have svært ved at finde en praktikplads her og nu.
  • Herudover tilbageføres 700 millioner kr. til virksomhederne af opsparede VEU-midler.

Fra 2021 er parterne enige om et fleksibelt AUB-bidrag, som justeres løbende. Det skal være med til at sikre, at der fremover ikke utilsigtet bliver opsparet midler i ordningen. 

Læs mere om aftalen her

Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet

Den fulde aftaletekst

"