Menu
Coronavirus / COVID-19

Ny vejledning til midlertidig lønkompensation

DM&T er klar med en ny vejledning til midlertidig lønkompensation. Den tager højde for de fortolkningsspørgsmål, der er opstået i løbet af processen.

DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.
DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.

27. marts 2020

’Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med COVID-19’ er vedtaget og Erhvervsstyrelsen åbnede i for ansøgninger til midlertidig lønkompensation.

I den anledning har vi opdateret DM&T’s vejledning om midlertidig lønkompensation. Vejledningen har fået en overordnet gennemgang og en ny struktur, ligesom der er flere nye præciseringer og tilføjelser, som er værd at bemærke:

  • Perioden for midlertidig lønkompensation slutter ikke længere den 9. juni, men den 8. juni 2020. Dermed svarer det til tre fulde måneder. (S. 1 i vejledningen)
  • Det er DM&T’s vurdering, at afskedigelser i henhold til funktionærlovens 120 dages-regel ikke kan betegnes som økonomiske opsigelser. Ligeledes er afskedigelser, som ikke sker af økonomiske årsager, i en prøveperiode ikke omfattet af afskedigelsesforbuddet. (s.2)
  • Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden i perioden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Det samme gælder for en opsigelse af en ansat før dennes faktiske tiltræden. Denne skal således også være afgivet før starten af lønkompensationsordningen. (s. 2)
  • Hvis virksomheden på ansøgningstidspunktet ved, at der bliver behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan den virksomheden på ansøgningstidspunktet angive, hvor mange dage den planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil live beregnet på baggrund af den angivne periode ekskl. de dage, som virksomheden har angivet, at den forventer at genindkalde medarbejderen.
  • Hele afsnittet om ansøgning er opdateret. Det er vigtigt at bemærke, at alle ansøgninger skal være indsendt til Erhvervsstyrelsen, via virksomhedsguiden.dk, senest 30. juni.

Den nye vejledning erstatter de tidligere udgaver. Vi anbefaler derfor, at du downloader den nye vejledning via linket nedenfor. 

Find vores vejledning og mere information om midlertidig lønkompensation her

"