Menu

Deltag i nyt spændende projekt om leverandørdialog og Verdensmål for SMV’er i mode- og tekstilbranchen

Vil du styrke din branchens arbejde for at opfylde FN’s Verdensmål gennem dialog med leverandørerne, har du nu mulighed for at deltage i et nyt projekt. Læs mere om projektet og dine muligheder her.

Foto: Ilya lix on Unsplash
Foto: Ilya lix on Unsplash

06. januar 2021

 Dansk Initiativ for Etisk Handel, Dansk Mode & Textil og Wear har i fællesskab modtaget støtte fra Erhvervsstyrelsen til et nyt projekt, der har fokus på hvordan virksomheder inden for mode- og tekstilbranchen kan bidrage til at opfylde Verdensmålene gennem leverandørdialog. Projektet er et af de otte udvalgte som Erhvervsstyrelsen sammen med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har uddelt i en pulje til fremme af samfundsansvar og Verdensmål. Projektet fra januar til april 2021, og skal hjælpe danske mode- og tekstilvirksomheder i deres arbejde med Verdensmålene.

Projektet er målrettet SMV’er i tekstilbranchen og skal munde ud i en praksisnær pjece om leverandørdialog. Gennem oversigter over værktøjer og praktiske eksempler vil pjecen hjælpe virksomheder med hvordan de konkret kan bidrage til Verdensmålene ved at fokusere på dialog og samarbejde med leverandører. 

For at pjecen bliver så anvendelig og brugbar som mulig, og tager udgangspunkts i virksomheders konkrete erfaringer og behov, opfordrer vi DM&T medlemmer til at deltage i projektet. Det kan være ved at komme med overordnede inputs til pjecen, men det kan også være ved at deltage i en sparringsgruppe og bidrage med erfaringer og cases, der kan inspirere andre til at arbejde med leverandørdialog som en vej til at indfri Verdensmålene.

Som virksomhed kan du således deltage på to måder:

  1. Komme med inputs til, hvilke problematikker pjecen skal omhandle, og hvilke værktøjer den skal bidrage med indenfor emnet leverandørdialog. Inputs gives gennem et interview med projektmedarbejder.
  2. Blive en del af en sparringsgruppe af virksomheder, der bidrager med erfaringer til konkrete casebeskrivelser, gode råd og praksisnære værktøjer i pjecen.

Alle deltagende virksomheder bliver desuden inviteret til at give feedback på udkast til pjecen gennem et virtuelt seminar. Det er ikke en forudsætning at man har dybt kendskab til eller erfaring med at arbejde med Verdensmålene.

Hvis du ønsker at høre nærmere og blive en del af projektet, så kontakt Marie Busck fra DM&T på mb@dmogt.dk eller tlf. 52159379 eller Signe Mørk Sørensen fra Dansk Initiativ for Etisk Handel på sms@dieh.dk eller tlf. 71790019.

"