Menu
Overenskomst 2020

Trådene for ny overenskomst i mode- og tekstilbranchen er samlet

Trådene er samlet. DM&T og HK Privat har strikket en aftale sammen, som de næste tre år er den overenskomst, cirka 700 medarbejdere i branchen kan iklæde sig. Nyhederne tæller evt. ekstra efteruddannelse, stigning på fritvalgskontoen samt pensionsordning for elever. Den nye overenskomst skal dog stadig først vedtages.

28. februar 2020 Af Anders Kristiansen , ask@dmogt.dk

DM&T og HK Privat har været ved forhandlingsbordet, hvor en ny overenskomst er blevet strikket sammen for omtrent 700 medarbejdere, der har deres daglige gang i mode- og tekstilbranchen. Aftalen er gældende for de kommende tre år. De omfattede af den nye overenskomst tæller blandt andre administrative og økonomiske medarbejdere, salgsmedarbejdere, sekretærer og laboranter.

Fornyelsen lægger sig i slipstrømmen af de andre overenskomster, som er faldet på plads. Herunder at fritvalgskontoen stiger med 3 procent i perioden til i alt 7 procent.

Det kan lyde af meget for arbejdsgiver, men det hele kommer ikke på én gang, forklarer DM&Ts overenskomstchef og advokat Lars Schandorff. Han er manden, der har været ved forhandlingsbordet.

- For ny-indmeldte har vi heldigvis fået en overgangsordning, så de 3 procent kan modregnes i lønnen og de resterende 4 procent kan optrappes over tre år.

Fritvalgskontoen er den, der kan benyttes til blandt andet omsorgsdage for børnefamilier, til barnets anden hele sygedag og lægebesøg med børn. Den kan også bruges som økonomisk støtte til fridage for seniormedarbejdere, mens den rent finansielt også kan fungere ekstra indbetaling på pensionsopsparingen eller reelle penge ned i lommen.

Sidstnævnte kan indebære en administrativ lettelse for arbejdsgiver, idet det bliver muligt lokalt at aftale, at beløbet til fritvalgskontoen udbetales løbende sammen med lønnen.

Forenklet pensionsordning til elever

Pensionsordningen for elever er blevet forenklet for alle arbejdsgiverne.

Hidtil har arbejdsgiveren skulle forholde sig til en anden overenskomst for at finde lønsatsen. Nu kan man nøjes med at se det hele i DM&Ts overenskomst med HK Privat.

Bestemmelsen om, at arbejdsgiveren skulle huske at opsige eleven inden en måned før uddannelsens afslutning udgår, så nu ophører elevaftalen automatisk ved udløb af elevforholdet, medmindre arbejdsgiveren lader eleven fortsætte.

Det glæder Lars Schandorff, da den nye overenskomst generelt gør det lettere, især rent administrativt, at være arbejdsgiver.

- Man kan som arbejdsgiver være tilfreds med, at aftalen bidrager til en lettere administration end tidligere. Blandt andet i henhold til, at det efter aftale er muligt at udbetale fritvalgskontoen løbende. Det gør det lidt nemmere at få nye OK-medlemmer, når der er optrapningsordninger både på fritvalgskontoen og uddannelsesfonden. Samtidig har vi fået omlagt blandt andet feriefridage og omsorgsdage til at følge kalenderåret på samme måde, som den nye ferielov, hvilket igen gør tingene lettere administrativt, siger Lars Schandorff.

Også for arbejdsmiljørepræsentanterne er den nye overenskomst positive nyheder. De bliver fremover sidestillet med tillidsrepræsentanterne, hvilket skal styrke den grønne omstilling via samarbejde mellem arbejdsgivere og medarbejdere.

Ydermere udvides forældreorloven med tre uger til gavn for den forælder, der ikke afholder barselsorlov.

DM&T sætter over den kommende tid fokus på overenskomstforhandlingerne og opdaterer dig, når der er nyt. Det bemærkes, at overenskomsten ikke er endelig. Alle overenskomster skal til afstemning blandt lønmodtagerne og resultatet forventes at foreligge i april. Derfor bør reguleringerne ikke foretages, før overenskomsterne er endeligt vedtaget.

 

"