Menu
Error while rendering view [Main Navigation].
Persondataforordningen:

De registreredes rettigheder

De personer, din virksomhed behandler personoplysninger om, kaldes de registrerede. De har ret til at vide, hvordan virksomheden behandler deres persondata, og det sætter DM&T’s advokater spot på i denne artikel. Det er nemlig afgørende vigtigt, når Persondataforordningen effektueres 25. maj.

Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.
Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.

03. maj 2018 Af Camilla Christensen , cc@dmogt.dk

Når man taler om ”de registrerede” i Persondataforordningens forstand, er den registrerede den fysiske person, som virksomheden behandler personoplysninger om.

Datatilsynet har lavet en vejledning, der forklarer nærmere om de registreredes rettigheder, og det anbefales at læse denne vejledning. Den findes her.

Formålet med at tildele de registrerede en række rettigheder er, at skabe åbenhed omkring behandlingen af den registreredes persondata, og sikre de registrerede mulighed for at få indsigt i de oplysninger, der behandles, samt mulighed for at få berigtiget eller slettet oplysninger.

Husk oplysningspligten

Når du indsamler persondata om den registrerede hos den registrerede selv, skal du oplyse om følgende:

  • Den dataansvarliges identitet og evt. udpeget DPO
  • Formålet og retsgrundlaget for behandlingen
  • Om oplysningerne videregives til tredjemand
  • Om oplysningerne overføres til tredjelande uden for EU/EØS
  • Den registreredes ret til at gøre indsigelse mod behandlingen
  • Hvis samtykke – retten til at tilbagekalde samtykke
  • Hvor længe persondata opbevares
  • Hvilke rettigheder den registrerede har med hensyn til indsigt, berigtigelse og sletning
  • Mulighed for at klage til Datatilsynet

Ovenstående oplysninger til den registrerede skal gives samtidig med indsamlingen af persondata. 

Hvis du får en henvendelse fra en registreret

Husk at sikre identiteten

Hvis virksomheden modtager en henvendelse fra en registreret, skal virksomheden først og fremmest sikre sig, at den registrerede også er den person, som vedkommende præsenterer sig som. Det er meget vigtigt, at man som virksomhed husker at undersøge identiteten nærmere, så man ikke kommer til at udlevere personoplysninger til uvedkommende personer. Sikring af identitet kan fx ske ved forevisning af pas, kørekort eller lignende.

Overholde fristen

Virksomheden skal besvare henvendelsen uden unødig forsinkelse og senest 1 måned efter modtagelse af anmodningen.

Hvis du har spørgsmål om Persondataforordningen, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Mode & Textil. 

Husk, at du som medlem af Dansk Mode & Textil har adgang til vores omfattende toolbox til Persondataforordningen, som guider dig igennem alle nødvendige trin.  

"