Menu

PWT bærer ikke ansvaret for Rana Plaza kollaps

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) har offentliggjort en udtalelse i forbindelse med en klagesag mod PWT Group efter Rana Plaza ulykken. PWT kan ikke holdes ansvarlig for sammenstyrtningen, men branchen skal være særligt opmærksom på de nye CSR-forventninger til virksomhederne, som kom i 2011, lyder det fra DM&T.

17. oktober 2016 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

For kort tid siden offentliggjorde MKI sin udtalelse om den klage, som Clean Clothes Campaign Danmark og Aktive Forbrugere havde indgivet omkring PWT Groups forhold til deres bangladeshiske leverandør, der blev ramt af Rana Plaza katastrofen i 2013. MKI behandler eventuelle krænkelser af OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

I udtalelsen kan man blandt andet læse:

- at PWT ikke kan gøres ansvarlig for bygningssammenstyrtningen, og at det er MKI's vurdering, at det ikke er dokumenteret, at en inspektion ville have afdækket de aktuelle risici ved bygningen,

- at MKI har modtaget dokumentation for PWT’s donationer til redningsarbejdet for ofrene for ulykken til CRP (Center for the Rehabilitation of the Paralysed) og BGMEA (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association), og at MKI derfor finder det bekræftet, at PWT har ydet en ”ikke ubetydelig kompensation til de angivne støtteorganisationer”,

- at MKI noterer, at de mange initiativer, som PWT har foretaget i sit CSR-arbejde, er ”positive i retning af at indarbejde en systematisk proces for nødvendig omhu i forhold til virksomhedens leverandører”,

- at PWT dog efter MKI’s opfattelse ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret brugen af risiko- og beslutningssystemer (f.eks. tjeklister ved besigtigelser), hvorfor MKI i sin udtalelse finder, at PWT ikke udøvede nødvendig omhu i henseende til at leve op til OECD’s retningslinjer.

MKI anmoder PWT Group om i løbet af det kommende år at fremsende en redegørelse for virksomhedens arbejde med at udvikle risiko- og beslutningsstyringssystemer, som lever op til OECD retningslinjernes krav om nødvendig omhu.

Udtalelse viser vigtigheden af system for nødvendig omhu
MKI’s udtalelse har været ventet med spænding i Dansk Mode & Textil. Det er nemlig første gang, MKI, som er etableret i 2012, kommer med en brancherelateret udtalelse, og dermed kunne der blive tale om en principiel sag.

- Mæglings- og klageinstitutionens udtalelse viser, at virksomhederne skal have et system for nødvendig omhu på plads, for at efterleve de forventninger, der er til ansvarlig virksomhedsadfærd i dag.

Som den konkrete udtalelse viser et eksempel på, sker der allerede et stort stykke arbejde i de danske virksomheder med henblik på at sikre ansvarlig virksomhedsdrift og dermed bidrage til at styrke en bæredygtig udvikling i de lande, hvor de producerer, siger CSR Chef i Dansk Mode & Textil Pia Odgaard, som har læst udtalelsen.

Pia Odgaard mener ikke, at MKI’s udtalelse ændrer ved de anbefalinger, som DM&T har givet medlemmerne gennem de sidste tre år.  

- De fleste danske virksomheder i branchen i dag har styrket deres fokus på CSR for at leve op til internationale retningslinjer for samfundsansvar - ikke mindst fordi deres danske og udenlandske kunder kræver det som en betingelse for at gøre forretninger. Virksomhederne skal fortsætte i det spor, og MKI’s udtalelse understreger, at det er vigtigt, at de danske virksomheder er opmærksomme på internationale retningslinjer og agerer i overensstemmelse med dem, siger Pia Odgaard.

Ny tilgang til CSR med fokus på samarbejde med leverandører
Hun forklarer, at både OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber og UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), har været med til at ændre den måde, virksomhederne samarbejder med leverandørerne på.  

- Vi er gået fra en tilgang, der byggede på ”name and shame” til en forbedret tilgang, som drejer sig om ”know and show”. De internationale retningslinjer lægger op til en langt større grad af samarbejde i værdikæden. Når alle parter har implementeret den nye tilgang og har et system for nødvendig omhu på plads bliver CSR-arbejdet faktisk forenklet og mindre ressourcekrævende end tidligere. Dermed kommer de internationale retningslinjer både leverandørerne og de danske virksomheder til gode, der spares tid og penge, og samtidigt vil der over tid ske en meget større udvikling i leverandørlandet - til gavn for alle parter.

De internationale retningslinjer lægger op til, at enhver virksomhed sørger for at udvise nødvendig omhu i sin egen forretningsdrift. Dermed lægges der ikke længere op til audits og kontrol, som ellers har været en stor del af den hidtidige CSR-tilgang. I samarbejde med leverandører udpeger man de områder, hvor der kan være væsentlig negativ indvirkning på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og dyrevelfærd. Herefter udarbejder man sammen en plan for at identificere, forebygge og afbøde negativ indflydelse i forbindelse med forretningsdriften. Desuden skal man have et system til at håndtere klager og et system til at sørge for oprejsning/erstatning til de skadelidte, hvis man i sin forretningsdrift direkte har forårsaget eller været medvirkende til en negativ indflydelse.

Tilgangen er altså anderledes end den tidligere CSR-tilgang, men det forventes ikke, at virksomhederne over night ændrer deres måde at arbejde med CSR på. Der er en transitionsfase, og det kræver både kompetenceopbygning og redskaber at skabe den forandring. Dansk Mode & Textil støtter medlemmerne i dette arbejde, bl.a. gennem træning, kurser, vejledninger og 1:1 rådgivning.

- I dag lancerer vi en ny og opdateret udgave af vores branchetilpassede Code of Conduct. Den nye Code baserer sig på både UN Guiding Principles og UN Global Compact (som begge er vigtige fundamenter i OECD’s retningslinjer), og med denne Code kan virksomhederne tage det første skridt mod at komme i mål med at leve op til den globale minimumsstandard. Derudover arrangerer vi træningsforløb, der skal klæde medlemmerne på til at implementere UN Guiding Principles, ligesom vi naturligvis er klar med rådgivning. Jeg vil i den forbindelse gerne opfordre alle virksomheder til at deltage i de træningsforløb, som vi arrangerer, for at stå stærkere i det fremadrettede CSR arbejde, slutter Pia Odgaard.

"