Menu

Sæt dit præg på vigtig vejledning om samfundsansvar

Branchens virksomheder inviteres til at bidrage til en ny dansk sektorvejledning om samfundsansvar for mode- og tekstilområdet. Deltag i dialogmøde, og kom med dine input.

13. september 2018

I Dansk Mode & Textil har vi rådgivet vores medlemmer inden for CSR og miljø gennem mange år.

DM&T tilsluttede sig UN Global Compact i 2010 og har siden da anbefalet denne ramme som udgangspunkt for vores rådgivning inden for samfundsansvar. De seneste godt fem år har vi desuden sat fokus på retningslinjerne beskrevet i UN Guiding Principles for Business and Human Rights herunder nødvendig omhu (Due Diligence). Begge disse to initiativer er forenet i OECD’s retningslinjer for Multinationale virksomheder.

DM&T’s rådgivning følger OECD’s retningslinjer; vi anbefaler vores medlemmer at arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption samt forbrugerinteresser, ved at udvise nødvendig omhu såvel i egen virksomhed som i leverandørkæden.

OECD udgiver særlige vejledninger om due diligence til forskellige sektorer og udgav også i 2017 en vejledning for vores branche, tøj og sko 

Denne 186 sider lange vejledning på engelsk skulle hjælpe virksomheder i tøj og modebranchen til at udvise nødvendig omhu både i egen virksomhed og i leverandørkæden. Fra DM&T’s side har vi dog været lidt tilbageholdende med at anbefale vejledningen, da vi ikke finder en så omfattende vejledning på engelsk operationel for danske SMV’ers daglige virke.

Deltag i dialogmøde, og sæt dit præg på vejledningen

Det er derfor meget glædeligt at Erhvervsministeren har bedt Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (MKI) om at udarbejde en ny, kortfattet dansk sektorvejledning for mode- og tekstil-området med udgangspunkt i OECD´s sektorvejledning om due diligence for tøj og sko.

MKI inviterer i forbindelse med starten på dette arbejde til et multistakeholder-møde i Erhvervsstyrelsen fredag d. 28 september, kl. 13-15. Formålet med mødet er at præsentere MKI’s planer for det kommende arbejde med vejledningen og lytte til jeres ønsker og forslag.

DM&T hilser dette initiativ meget velkommen, og vi opfordrer på det bestemteste vores medlemmer til at deltage i mødet for at sikre, at vi får en så facetteret og nuanceret dialog som mulig, med henblik på at sikre at fokus i den nye guide bliver tilpasset netop strukturen i den danske sektor, som er præget af et stort antal SMV’er; forholdsvis små virksomheder med begrænsede ressourcer til at arbejde med samfundsansvar.

Tilmelding sker til post@virksomhedsadfaerd.dk senest den 24. september 2018.

 

Download invitation til dialogmødet

  • Invitation til dialogmødet

    pdf, 0,39mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"