Menu

DM&T's e-bog om den nye ferielov

Dansk Mode & Textil tilbyder sine medlemmer hjælp og vejledning til at forstå og efterleve den nye ferielov med denne e-bog.

Når den nye ferielov for alvor træder i kraft i 2020, går de danske lønmodtagere fra et princip om forskudt optjening og afholdelse af ferie til samtidighedsferie.

 

Det giver den største fordel for de lønmodtagere, som skal til at indtage det danske arbejdsmarked, da de kan holde ferie med løn fra første måneds ansættelse. For lønmodtagere som allerede er på arbejdsmarkedet giver den nye ferielov ikke de helt store ændringer, om end der indefryses en portion feriemidler, som først udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet ved pensionsalderen.

 

De væsentligste ændringer er:

  • Der indføres samtidighedsferie
  • Ferieperioderne ændres
  • Ferie kan holdes på forskud, selvom det endnu ikke er optjent
  • Ferieloven kan ikke fraviges til skade for medarbejderen
  • Der indføres en overgangsordning 

Alt dette kan man læse meget mere om i DM&Ts nye E-bog om ferieloven.

 

Hent her:

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"