Menu

Overenskomstbestemt betaling under fravær som følge af graviditet og barsel

For arbejdsgivere med overenskomst ændres reglerne om betaling som følge af den nye lov om øremærket barsel

30. juni 2022

Fuld løn fra og med 2. august 2022

  • De 14 ugers barselsorlov med løn, som i vores overenskomster er tildelt moderen, bliver ændret til 10 ugers barselsorlov, og 4 ugers øremærket forældreorlov. Det betyder, at moderen får ret til løn under 10 ugers barselsorlov og 9 ugers forældreorlov efter fødslen (inkl. de 5 ugers øremærket forældreorlov, der allerede er i overenskomsterne).
  • Resten af betalingsreglerne for fravær under graviditets-, fædreorlov, og forældreorlov ændres ikke.
  • Det betyder blandt andet, at faderen fortsat har ret til 2 uger efter fødslen + 8 ugers betalt orlov altså i alt 10 uger.

Download DM&T's faktaark om reglerne

  • Overenskomstbestemt betaling under fravær som følge af graviditet og barsel

    pdf, 0,21mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"