Foto: By Malene Birger

By Malene Birger øger bundlinjen

By Malene Birger A/S har offentliggjort sit årsregnskab for 2013/2014 med afslutning 30. juni 2014.

18.12.2014

Nettoomsætningen faldt en smule fra 239 mio. kr. til 232 mio. kr., mens resultatet af den ordinære primære drift udgjorde 18,4 mio. kr. mod 19,3 mio. kr. året før.

Bundlinjen – årets resultat efter skat – blev på 14 mio. kr. mod 13,6 mio. kr. i 2012/13.
Gennem året var der gennemsnitligt 86 medarbejdere ansat, og By Malene Birger A/S havde en egenkapital på 80,1 mio. kr. ved regnskabsårets udgang.
By Malene Birger er stiftet af Malene Birger, der med IC Group som investor etablerede sit eget brand i 2003. I dag ejer IC Group A/S 100 procent af aktierne i selskabet, da Malene Birger frasolgte sin andel i oktober 2010.
I januar 2014 forlod Malene Birger forretningen og posten som kreativ direktør, men i årene forud har selskabet arbejdet målrettet på at sikre brandets fortsatte designidentitet.
By Malene Birgers produkter findes i over 1.000 butikker i 40 lande.

Den internationale ekspansion har igen i dette regnskabsår været et centralt fokusområde. I begyndelsen af året åbnede By Malene Birger to butikker i Paris, og siden indviede den japanske distributør en butik i Tokyo. Virksomheden har 14 egne butikker og 14 franchisedrevne butikker.
Årets resultat er i overensstemmelse med det forventede, og virksomheden følger den fastlagte strategi.

Ledelsen forventer, at den positive udvikling fortsætter i det kommende regnskabsår med en forbedret indtjening. Adm. direktør er Charlotte Egelund.

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil