Foto: Marcus Europe

Vækst i Marcus Europe A/S

Randers-virksomheden fordobler årsresultatet i forhold til sidste regnskabsår.

15.01.2015

Marcus Europe A/S har offentliggjort sit regnskab for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Selskabets aktiviteter består af import og videresalg af beklædning.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at udviklingen har været som forventet og udviser en positiv tendens. Ledelsen fastslår, at man regner med en fortsat stabil, positiv udvikling i såvel omsætning som indtjening.
Bruttofortjenesten i Marcus Europe steg fra 7,5 mio. kr. i 2012/13 til 8,4 mio. kr. i 2013/14.

Driftsresultatet blev i 2013/14 forbedret fra 976.000 kr. i 2012/13 til 2,5 mio. kr. i 2013/14. Herefter blev årets resultat efter skat godt og vel fordoblet til 2,3 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. året før.

Adm. direktør for Randers-virksomheden er Preben Clemens, der anser årets resultat for tilfredsstillende.

Egenkapitalen var ved regnskabsårets udgang 34 mio. kr.

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil