Panuu i økonomisk krise

Den Kolding-baserede modevirksomhed Panuu har måttet indkassere en økonomisk lussing i det seneste regsnskabsår.

08.01.2015

Designbrandet Panuu med base i Kolding er i store økonomiske vanskeligheder. Det fremgår af det regnskab, som Panuu ApS har offentliggjort for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014.

Ifølge ledelsesberetningen anses året som særdeles utilfredsstillende, idet årets underskud blev på minus 6,7 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde herefter minus 11,7 mio. kr. Dermed har selskabet fortsat tabt anpartskapitalen. I beretningen hedder videre, at selskabets ledelse arbejder på at omstrukturere virksomheden, og der er i den forbindelse afskediget personale. Der er lagt en ny strategi for virksomheden, som ledelsen forventer vil føre til en rentabel drift, som på sigt skal føre til en reetablering af selskabskapitalen.

Resultatopgørelsen viste et bruttotab på 3,8 mio. kr. mod en bruttofortjeneste i 2012/13 på 2,5 mio. kr.

I 2012/13 var der et positivt driftsresultat på 386.000 kr., hvilket i 2013/14 blev til et negativt driftsresultat på 6,5 mio. kr. Årets resultat efter skat blev som nævnt minus 6,7 mio. kr. mod et plus på 137.000 kr. årets før.

Revisoren skriver under Forbehold, at selskabet ikke har formelle aftaler om ekstern kreditgivning for det kommende regnskabsår. Videre hedder det, at ”denne situation tyder på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at realisere sine aktiviteter og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.” Revisoren tilføjer, at årsregnskabet derfor ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014.

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil