Atter flot regnskab fra Decadent

Salget af tasker og sko fortsætter frem for Decadent, og det kan måles på bundlinjen.

16.04.2015

Aktiviteten i Decadent A/S består i salg af tasker og sko til Danmark og udlandet samt internethandel.

Bruttofortjenesten steg fra 6,6 mio. kr. i 2013 til 9,7 mio. kr. i 2014.

Årets resultat udviser et overskud efter skat på 4,7 mio. kr. mod 3,1 mio. kr. året før. Ledelsen med Karina Mundt Holst i spidsen anser resultatet som tilfredsstillende, og ledelsen vurderer selskabets fremtidsudsigter som fornuftige og forventer et tilsvarende resultat for 2015.

Egenkapitalen udgjorde ved regnskabsårets slutning den 31. december 2014 11 mio. kr.