Danske Hummel fortsætter væksten i 2014

Foto: Hummel

Omsætningsvækst i Hummel

Omsætningen stiger i Hummel, som fortsætter investeringer i branding og markedsudvikling.

10.06.2015

Regnskabsomtalen er revideret per 12. juni 2015, hvor enkelte tal er blevet korrigeret for at give et mere retvisende billede. Red. 

Hummel-koncernens regnskab for 2014 er netop offentliggjort. Regnskabet viser en stigning i Hummel Holding A/S’ nettoomsætning fra 679 mio. kr. i 2013 til 702 mio. kr. i 2014.
Bruttofortjenesten landede på 166 mio. kr. mod 271 mio. kr. i 2013, mens resultatet af ordinær primær drift gav et plus på 61,2 mio. kr. mod 59,9 mio. kr. året før.

EBT (årets resultat før skat, red.) blev 80,3 mio. kr. i 2014 mod 176 mio. kr. i 2013 – et resultat som ledelsen anser som tilfredsstillende og på niveau med det forventede. I forrige regnskabsår havde Hummel indtægter på godt 100 mio. kr. fra et salg af en række japanske varemærker til en mangeårig partner. Det markant lavere resultat i 2014 skal derfor ses i dette lys.

Tyskland fortsat blandt vigtigste markeder
På trods af det generelle økonomiske klima har koncernen fortsat sin økonomiske vækst. Koncernen har et fortsat højt investeringsniveau i branding, marketing og udvikling af markeder. Investeringerne vil fortsætte i de kommende år, skriver ledelsen i årsberetningen, hvoraf det også fremgår, at indtjeningen i 2015 forventes at blive lidt lavere end i 2014.

Det er hensigten at udvide markedspositionen på udvalgte markeder med henblik på at blive mindre afhængig af enkeltmarkeder.

I en artikel i Børsen den 15. maj, pegede adm. direktør Søren Schriver på Tyskland som et af de markeder, der fortsat skal drive en stor del af den samlede vækst. Tyskland er allerede i dag et af Hummels største markeder, men Søren Schriver vurderer, at det fortsat er muligt at erobre markedsandele.

Et andet marked, som Hummel retter fokus mod, er USA, hvor især den stigende interesse for fodbold, nævnes som en mulighed for Hummel. Bestyrelsesformand Christian Stadil vurderer i den sammenhæng, at det er muligt at konkurrere med selv giganter som Nike, da Hummel har en grundlæggende fortælling, som er markant anderledes end konkurrenternes.

Hummel er i øvrigt markant mere udbredt på verdensplan end omsætningen i koncernen antyder. Således sælges der globalt Hummel-produkter, der produceres på licens og derfor ikke indgår i koncernregnskabet, for flere 100 millioner.

Der var gennemsnitligt 170 medarbejdere i Hummel-koncernen i 2014, hvilket er syv mere end i 2013.

Koncernens balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på 202 mio. kr.

Læs også
Tyrkiet er hummels guldæg
Hummel vækstspurter med sko