Stærkt regnskab fra Pardon

Pardon Clothing har forbedret resultatet markant i det seneste regnskabsår.

18.08.2015

Ikast-firmaet Pardon Clothing A/S har offentliggjort sit regnskab for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2015. Årets bruttofortjeneste udgjorde 9,3 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. året før, hvor der ikke var tale om et fuldt regnskabsår, idet regnskabet blev aflagt for perioden 1. juli 2013 til 30. april 2014.

Resultatet før skat blev 3,7 mio. kr. mod minus 666.796 kr. i de 10 måneder året før.

Årets resultat efter skat blev 2,8 mio. kr. mod minus 550.796 kr. i 2013/14.

Ledelsen med adm. direktør Claus Bentzen i spidsen anser resultatet som tilfredsstillende.
Egenkapitalen var ved regnskabsårets udgang 3,5 mio. kr.