egetæpper

Foto: egetæpper a/s

Godkendt første kvartal for ege

Tæppekoncernen ege er godt på vej mod at realisere målet om at omsætte for i omegnen af 1 mia. kr. i indeværende regnskabsår.

03.09.2015

Egetæpper a/s har netop præsenteret tallene for første kvartal af regnskabsåret, hvor ege forventer at opnå en omsætning i størrelsesordenen 950-1.000 mio. kr. Og det ser ud til, at den herningensiske tæppevirksomhed er godt på vej. Med en omsætning på 234 mio. i regnskabsårets første tre måneder lever ege op til ledelsens forventninger, og omsætningen er da også vokset fra 198 mio. kr. i samme periode sidste år.

Egetæppers største marked er det danske, og her har der været betragtelig fremgang at hente i forhold til første kvartal sidste år. Seks procentstiger salget i Danmark, og derudover bidrager de store eksportmarkeder Sverige, England, Frankrig og Mellemøsten med vækst, mens Norge, Tyskland og Asien har underpræsteret i forhold til det forventede. Derudover meddeler egetæpper, at de mindre eksportmarkeder heller ikke har formået at leve op til forventningerne, og at det især er Rusland, der går tilbage.

Resultatet før skat og finansielle poster (EBIT) udgør 43 mio. kr., men korrigerer man dette for ejendomssalg i Vejle til en værdi af 19,8 mio. kr. havner EBIT-margin på 10 % i første kvartal. Den forventes at ligge på 8-9 % i det samlede regnskabsår.

Faktisk er EBIT faldet i forhold til sidste år, men dette var forventet, da egetæpper i første kvartal har investeret i ekspansion og branding som et led i de eksisterende investerings- og udviklingsplaner.

Egetæppers ledelse fastholder forventningerne til regnskabsåret 2015/16, hvor fokusområderne fortsat vil være stram styring af omkostninger og nettoarbejdskapital, effektiviseringer og et højt aktivitetsniveau inden for produktudvikling samt fortsat udvikling af salgsorganisationen på eksportmarkederne.

Læs også
Nyt regnskab viser stigende omsætning hos ege
ege-direktører modtager Initiativpris