Fred's World by Green Cotton

Foto: Fred's World by Green Cotton

Markant fremgang for Novotex

Den Ikast-baserede tekstilvirksomhed, som producerer bæredygtige modeprodukter, er kommet godt ud af 2014/15.

10.09.2015

Novotex, som blandt andet producerer private label produkter og driver deres egne brands som en del af  Green Cotton konceptet, kommer ud af regnskabsåret 2014/15 med et koncernresultat på 4,9 mio. kr.. Det er en markant fremgan i forhold til sidste år, hvor resultatet blev mere beskedne 817.000 kr.

Bruttofortjenesten er da også steget til 23,1 mio kr. i perioden mod 19,3 mio. kr. sidste år.

Udviklingen vækker naturligvis begejstring hos direktionen, som udgøres af Lasse Norborg Simonsen og John Røntved Hansen. Af ledelsesberetningen fremgår det, at ledelsen ser det som en positiv fremgnag i forhold til tidligere år, hvor resultaterne har været små eller negative.  

Resultatet lever ifølge ledelsen fuldt ud op til forventningerne for regnskabsåret. Resultatet skal ydermere ses i lyset af, at der i 2014/15 er afholdt omkostninger til omstruktureringer i de ukrainske datterselskaber.

Ledelsen hæfter sig også ved, at året har budt på et markant forbedret cash flow. Afkastningsgraden er i det forgangne år 18,4 % mod 4,8 % året før. Soliditetsgraden hæves fra 27,2 % til 39,1 %, mens egenkapitalens forretning forbedres markant til 35,9 % mod 6,7 % året før.

Egenkapitalen udgør 15,9 mio. kr. 

Koncernens forskellige dele præsterer forskelligt
Novotex har en række datterselskaber,m som alle har præsteret forskelligartet i løbet af året.

Novotex A/S’ private label forretning har realiseret den forventede omsætning, som var højere end i de foregående år, med, hvad ledelsen betegner som, en fornuftig indtjening.  

By Green Cotton A/S realiserede et mindre tilfredsstillende resultat trods en fortsat 25 % stigning i omsætningen, men dette er ifølge ledelsen fortsat ikke tilstrækkelig til at opnå kritisk masse. Driftsresultatet for det kommende regnskabsår forventes at blive positivt.

Green Cotton Trademark ApS har realiseret et utilfredsstillende resultat, da den planlagte repositionering

af Green Cotton brandet er blevet forsinket til 2015/16. Derfor har ledelsen også positive forventninger til det kommende år.

Koncernens ukrainske datterselskaber har bidraget positivt i regnskabsåret, og ledelsen hæfter sig især ved et generelt højt aktivitetsniveau samt en høj produktionseffektivitet, og har begge bidraget positivt trods ekstra omkostninger til omstrukturering og organisationsopbygning. Novotex oplyser, at de ikke har oplevet nogen effekter af urolighederne i den østlige del af Ukraine. Novotex har selskaber i Lviv, som ligger i den vestlige del af landet,  og der opleves ingen produktionsforstyrrelser, told- og transportproblematikker, ligesom at medarbejderstyrken er stabil.

Selskabet PassOn Solution A/S drives med henblik på at kunne støtte koncernen med sekundære forretningsområder som IT og QEMS support. Koncernens ejerandel i selskabet Global Tags A/S er afhændet som planlagt i regnskabsåret.

Fortsat CSR fokus og positive forventninger
Novotex A/S’ ledelse ser positivt på fremtiden. De har fokus på en fortsat konsolidering og kontrolleret vækst, og forventer som følge heraf, hvad de kalder, et acceptabelt positivt resultat.

CSR spiller en vigtig rolle for Novotex, som især har et stort fokus på miljøet. Både de danske og ukrainske virksomheder er certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001, ligesom Novotex kan tilbyde de gængse miljømærkninger. Virksomhedens egne brands leverer økologisk tøj, og alle produkter er GOTS-certificeret.  

Læs også
Müsli - nyt økologisk børnetøjsmærke