Foto: Masai Clothing Company

Masai fortsætter fremgangen

Modevirksomheden slingrer ikke på vækstvejen. Både top- og bundlinje forbedres markant.

16.10.2015

Regnskabsåret 2014/15 bød endnu en gang på vækst i Masai Clothing Company Aps. Omsætningen var i regnskabsåret 320,5 mio. kr. mens årets resultat landede på 75,3 mio. kr. I det foregående regnskabsår var de tal henholdsvis 298 mio. kr. og 66,5 mio. kr.

 

Virksomhedens hovedaktivitet er design af samt engros- og detailhandel med beklædning til kvinder. Virksomheden har hovedsæde i København og ledelsen udgøres af Sune Bjerregaard og Peter Knudsen. Fra ledelsens side udtrykkes der tilfredshed med resultatet og den generelle økonomiske udvikling.

 

En række markeder i vækst

Af ledelsesberetningen fremgår det, at året har været præget af en stor fremgang i engrosomsætningen, hvor det især har været England, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Finland og Belgien, som har trukket i en positiv retning. De største markeder er fortsat England, Danmark og Sverige, men den markante fremgang i Tyskland, Frankrig og Schweiz betyder, at disse markeder nu udgør en større del af den samlede omsætning.

 

Salget i Danmark er faldet i det forgangne år, både hvad angår salget til engroskunder og gennem egne butikker. I det forgangne regnskabsår udgjorde det danske salg ca. 29 % af den samlede omsætning mod 33 % året forinden. Selskabet forklarer faldet i Danmark med en generelt vigende efterspørgsel efter dametøj.           

Ledelsen nævner i sin beretning, at Masai påvirkes af generelle valutarisici ligesom resten af branchen, men at man forsøger at imødekomme dette ved at afdække valutarisici via valutaterminsforrentninger.

 

Der foreligger en forventning om, at både omsætningen og resultatet stiger næste år. Af ledelsesberetningen fremgår det, at udviklingen i antallet af ordrer fra engroskunder understøtter denne forventning.

Trods det vigende salg i Danmark har Masai efter regnskabsårets afslutning åbnet en ny konceptbutik i Aarhus.

 

Nyt ejerskab skal sætte yderligere skub i væksten

Masai blev tidligere i år overtaget af kapitalfonden Silverfleet Capital, som købte grundlæggerne Nina og Hans Ryes andel af virksomheden. I forbindelse med salget sagde Hans Rye blandt andet:

 

- Der er for mig ingen tvivl om, at Silverfleet vil kunne speede virksomhedens vækst yderligere op. Både på engrossiden og ved at etablere nye Masai-butikker – ikke kun på de nuværende markeder, men i høj grad også på en række nye. Ja, med tiden sikkert også i andre verdensdele.

 

Egenkapitalen i Masai Clothing Company Aps udgjorde med udgangen af regnskabsåret 48,4 mio. kr.

Læs også
Masai solgt til kapitalfond
Masai vokser med eksport
Tyskland stadig primus motor på eksporten