Isabella A/S specialiserer i fortelte til campingvogne

Vækst i Isabella

Vejlensiske Isabella A/S, som er eksperter i tilbehør til campingbranchen, havde vind i (sol)sejlene i 2015.

21.04.2016

Isabella A/S har specialiseret sig i at producere og sælge tilbehør til campingbranchen med primært fokus på fortelte til campingvogne. 2015 var et godt år for Isabella, som så bruttofortjenesten stige fra 40,4 til 49,9 mio. kr. Ledelsen hæfter sig ved, at den positive udvikling i salget fra 2014 fortsatte, og Isabella realiserede en højere omsætning end året før.

Driftsresultatet var negativt i 2014, men i 2015 steg det næsten 10 mio. kr. og endte på 9,8 mio. kr. Årets resultat lander på 9,3 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. sidste år.

Den forbedrede indtjening skyldes en kombination af et øget salg, en ændret omkostningsstruktur og en række omkostningstilpasninger. Ledelsen erklærer sig tilfreds med resultatet.

Isabella A/S har datterselskaber i England, Norge, Tyskland og Holland, som varetager afsætningen af virksomhedens varer. Ledelsen oplyser, at datterselskaberne generelt har leveret bedre resultater de foregående år.

Tidligere i år foretog Isabella A/S ændringer på ledelsesniveau. Lars Bilde, som tidligere var adm. direktør i Isabella A/S, er blevet adm. direktør i det nye moderselskab Oaking Group A/S, som ud over Isabella A/S også tæller stangfabrikken Campion Production ApS.

Isabella A/S fandt Lars Bildes afløser internt, da man udpegede den hidtidige salgsdirektør Morten Thams Kjeldsen som ny adm. direktør.

Isabella A/S har en egenkapital på godt 149 mio. kr.