Foto: PR

Gabriel fortsætter rekordstimen

Gabriel Holding A/S slår endnu en gang både omsætnings- og indtjeningsrekord. Ledelsen ser yderligere vækstpotentiale i det kommende år.

16.11.2016

Gabriel Holding A/S med CEO Anders Hedegaard Petersen har haft et strålende år. Den aalborgensiske tekstilvirksomhed har to gange i løbet af året udsendt fondsbørsmeddelelser, hvori de opjusterede forventningerne, så pilen har længe peget i den rigtige retning. Det børsnoterede selskabs årsrapport er netop blevet offentliggjort, og den vidner om endnu et rekordår. Den organiske omsætningsvækst er på 17 %, hvilket betyder at Gabriels omsætning i 2015/16 var 390,4 mio. kr. Omsætningen er skabt på grundlag af vækst i alle forretningsområder og på stort set alle markeder. Eksportandelen udgør 91 %, og det europæiske marked er vokset 22 %, mens væksten i Asien er på 31 %. Omsætningen i USA steg med 11 %.

Resultatet før skat steg 60 % til 42,7 mio. kr., og den positive udvikling skyldes, at den realiserede omsætning har oversteget forventningerne, mens der er foretaget generelle produktivitetsforbedringer i hele koncernen. Derudover skal det bemærkes, at der i det foregående regnskabsår, 2014/15, var store etableringsomkostninger i forbindelse med etablering af en polsterproduktion i Polen. En lignende etablering er nu påbegyndt i koncernens amerikanske datterselskab, og dette forventes at trække enkeltstående etableringsomkostninger ned i det kommende regnskabsår 2016/17.  

20 % omsætningsvækst i det kommende regnskabsår
Og Gabriels ledelse forventer yderligere vækst, når de kigger på 2016/17. ”Markedet for erhvervsmøbler forventes for 2016/17 at være let stigende, og ledelsen vurderer, at mulighederne for vækst i både omsætning og indtjening er til stede,” kan man læse i årsrapporten. Ledelsen forventer en organisk vækst på 10 %, ligesom den netop gennemførte akkvisition af britiske Screen Solutions Ltd. forventes at bidrage med en vækst svarende til 10 %. Dermed forventer ledelsen en samlet vækst på 20 %, og dermed lever man op til ambitionen om en gennemsnitlig vækst på minimum 15 %.  

Men implementeringen af det nye britiske selskab samt etablering af amerikansk polsterproduktion medfører etableringsomkostninger, og derfor forventer ledelsen en stigning i resultatet før skat på 0-5 %.

Ser man på koncernens nøgletal er der fremgang over hele linjen. EBIT-margin stiger til 10,1 fra 7,7, afkastningsgraden før skat hæves fra 12,3 til 19,6. Egenkapitalens forrentning er 18 % mod det foregående års 15,8.

Ved udgangen af regnskabsåret beskæftigede koncernen 291 personer.