Foto: Tytex Carefix

Tytex forbedrer bundlinjen

Tytex A/S tabte omsætning i det forgangne år. Til gengæld steg resultatet markant.

10.05.2017

Tytex A/S, der producerer og sælger medicinske tekstilprodukter til healthcare, måtte realisere en faldende omsætning i 2016. Omsætningen faldt 6 % i tekstilkoncernen, og faldet skyldes primært reduceret salg af, det ledelsen betegner som, ikke-strategiske produkttyper med relativt lav indtjening. Størstedelen af Tytex’ salg sker på det europæiske marked.

Til gengæld øgede Tytex driftsresultatet med 11 mio. kr. til 22,6 mio. kr. Effekten kommer fra en forbedret bruttomargin, lavere faste omkostninger samt gevinst ved salg af en tidligere produktionsbygning i Thailand på 2,1 mio. kr. Årets resultat lander på 15,05 mio. kr mod 5,17 mio. kr. i 2015.

Tytex forventer en voksende omsætning og forbedring af resultatet i de kommende år. Tytex har i de seneste år gennemført en omfattende restrukturering af sin salgs- og produktionsstruktur, og ledelsen meddeler, at der er planlagt yderligere investeringer i de kommende år. Derudover øger koncernen det salgsmæssige fokus på en række forretningsområder.

Tytex har selvstændige datterselskaber i USA, Slovakiet og Tyskland samt det thailandske selskab under afvikling. Tytex koncernen beskæftigede i gennemsnit 554 medarbejdere i 2016 under ledelse af adm. direktør Jan Dam.