Foto: Freds World by Green Cotton er et af de brands, som Green Cotton selv står bag.

Udvikling i fokus for Green Cotton

Green Cotton-koncernen har investeret markant i udvikling i løbet det forgangne år. Derfor er indtjeningen status quo i forhold til året før trods omsætningsvækst.

12.09.2017

Green Cotton Group Denmark A/S har brugt det forgangne år til at investere i fremtidig vækst, og det kommer til udtryk i koncernens regnskab for 2016/17. For selvom koncernens omsætning har været højere end året forinden, kommer det øgede aktivitets- og investeringsniveau til udtryk i en bundlinje, som ender på 5,89 mio. kr. mod 6,26 mio. kr. i 2015/16. Men årets resultat lever alligevel op til ledelsens forventninger og er faktisk bedre end budgetteret. Derfor anser ledelsen resultatet for tilfredsstillende.

Ledelsen meddeler, at koncernen er lykkedes med at følge den handlingsplan, der var planlagt for året. Desuden kan man læse i årsrapporten, at ”Et højt investerings- og aktivitetsniveau understøttet af ’change management’ har medført konkrete resultater inden for årets fokusområder: organisationsstruktur, udvikling af eksisterende som nye markeder samt strategisk forretningsudvikling. Koncernens ønske om fortsat konsolidering samt kontrolleret vækst er nået, og der er skabt grundlag for, at koncernens forretninger kan fortsætte den positive udvikling.”

Året har blandt andet budt på en markant udvidelse af medarbejderstaben, som er øget fra 347 til 413 i det seneste regnskabsår. 

Fortsat investering i koncernens udvikling
Ledelsen ser positivt på fremtiden, der budgetteres med en fortsat konsolidering og kontrolleret vækst. Samlet forventer man et positivt resultat, som dog er mindre end det i 2016/17 realiserede, idet koncernen fortsætter det iværksatte investeringsprogram.

Ledelsen har prioriteret tre områder i det nye regnskabsår: 1) Forbedring af koncernens organisatoriske målstyring 2) Forbedring i koncerens supply chain-aktiviteter. Herunder fokus på indkøb og projektledelse 3) Øget synlighed og profilering af Green Cotton-brandet samt koncernen som helhed

Green Cotton Group Denmark A/S har en række datterselskaber i Danmark og udlandet. Koncernen designer, producerer og sælger bæredygtige tekstiler, og dækker private label, engros- og detailaktiviteter.

Green Cotton Group Denmark blev grundlagt som Novotex i 1983 af Leif Nørgaard, og har siden da været toneangivende, når det handler om bæredygtige tekstiler. Afdøde Leif Nørgaards datter Sanne Nørgaard er i dag en del af ejerkredsen, som blandt andet også tæller koncernens adm. direktør Lasse Norborg Simonsen. Koncernens egenkapital udgør ved regnskabsårets afslutning 21 mio. kr.

Læs også
Novotex bliver til Green Cotton