Foto: FashionTrade

FashionTrade vil digitalisere B2B modehandel

Med inspiration fra forbrugernes online-køb af tøj vil FashionTrade bringe retailere og brands i modebranchen tættere sammen.

06.11.2017

Af Simon Hansen, sh@dmogt.dk

Fashion Trade er i bund og grund en markedsplads på B2B niveau, hvor brands og retailers kan mødes og handle. Dermed er FashionTrade også et forsøg på at ændre måden, der sælges og købes ind på i både engros- og detailled. Inspirationen kommer fra den udvikling, som al anden handel – især den forbrugernes køb af tøj på nettet - har undergået i løbet af de senere år, hvor det digitale salg er blevet øget væsentligt.

- Vi kan se, at både retailere og brands har behov for hjælp til at mødes. Vores undersøgelser viser, at indkøberne allerede researcher online, så vi stræber efter at blive en slags LinkedIn for modebranchen, siger Robert Viertelhauzen, Sales Director i FashionTrade  med henvisning til den succesfulde netværksplatform for professionelle.    

I den fase, hvor man som wholesaler eller retailer søger nye samarbejdspartnere, er det muligt at segmentere sine søgninger med mulighed for at filtrere på land, retail-kategori, kortvisning mm. Det bliver altså muligt at finde det brand eller den forhandler, der passer til en række foruddefinerede behov.

Og for at give det mest retvisende billede af de respektive aktører arbejder FashionTrade med en kortlægning af kredittjek, muligheder for forudbetaling, logistikpartnere og meget mere. Transparens er nemlig et nøgleord, hvis platformen skal være en succes.

Imødekommer markedets behov
Holdet bag FashionTrade har vurderet, at markedet i dag stiller krav til en ny løsning. Der er kommer en anderledes indkøbscyklus, hvor der er kortere tid til at foretage indkøbene, som til gengæld er blevet mere hyppige. Derudover ser FashionTrade et øget behov for fleksibilitet, som ikke stemmer overens  med traditionelle messer, aftaler og åbningstider. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre at trække indkøberne i showroom en gang om måneden.  

Hvad angår messer, peger Fashion Trade på, at en række messer verden over oplever faldende besøgstal, ligesom antallet af kollektioner gør det vanskeligt at afdække hele salgsprocessen på to årlige messer. Fashion Trade understreger, at de fortsat ser en berettigelse for den traditionelle messe, særligt som et sted hvor man kan dyrke sine relationer til eksisterende og potentielle kunder. Fashion Trade skal altså ses som et kærkomment supplement til dette.

- Vi oplever, at man som brand ønsker at tage imod flere kunder, end man har tid til. Det behov forsøger vi at imødekomme med Fashion Trade, og med vores store fokus på at gøre business planning lettere for den enkelte imødekommer vi de behov, vi ser i markedet, siger Robert Viertelhauzen.

Han forklarer, at FashionTrade skal ses som et værktøj, der kan skabe en mere effektiv indkøbsproces til glæde for alle parter.

Har man som indkøber ikke mulighed for at besøge et brand i showroom eller på en messe, giver FashionTrade mulighed for at se hele kollektionen enten i en browser eller ved hjælp af den app, som FashionTrade netop har lanceret. Det giver altså brands mulighed for håndtere en større gruppe af retailere ved hjælp af et online-værktøj.

Samtidig giver FashionTrade det enkelte brand mulighed for at præsentere eksempelvis ekspreskollektioner med et digitalt udgangspunkt, hvilket kan nedbringe antallet af samples eller helt overflødiggøre de fysiske prøver. Den digitale platform giver også indkøberne overblik over den enkelte style i alle tingængelige farver, hvilket ikke altid er tilfældet med samples, der er produceret i en enkelt farve, hvilket lader resten være op til indkøbernes fantasi. (Artiklen fortsætter under billedet)

Data, data, data
Nøglen til succes med en løsning som FashionTrade er data. For netop ved at udnytte data, kan man skabe et langt bedre overblik over sin personlige historik og kortlægge, hvad der har solgt, og hvad er ikke har. Derudover giver systemet også en indikation af, hvilke tendenser, der gør sig gældende, og alt dette er baseret på fakta, som defineres ved hjælp af data og machine learning.

- Det traditionelle indkøb er ofte baseret på følelser, hvilket der naturligvis skal være plads til. Men med FashionTrade får indkøberne et datagrundlag, som kan hjælpe dem til at træffe endnu bedre beslutninger, siger Robert Viertelhauzen.

Kombinationen af den generelle og den mere specifikke data giver også indikationer af trends på forskellige markeder, overblik over hvilke størrelser der sælges og overordnede salgs- og indkøbsmønstre, som kan sammenholdes med ens eget.

For at gøre livet lettere for den travle indkøber kan man som wholesaler ved hjælp af FashionTrades datagrundlag også udvælge pre selections til indkøberne baseret  på historiske indkøb og succeser. På den måde benytter man data til at gøre det lettere at imødekomme en af de største udfordringer hos den moderne indkøber; nemlig tid. Og samtidig bliver sælgerne også i stand til at holde en løbende dialog med indkøberne digitalt, ligesom de kan pushe relevante tilbud, aktiviteter og tips, som kan understøtte sælgerne.

 - Vi hjælper med at forbedre samarbejdet mellem salgsleddet, agenter og distributører og naturligvis retailere. Det skulle gerne komme alle til gavn. Samtidig giver vi også brands mulighed for at spare penge på teknologi, prøver, kataloger og omkostninger til showroom, siger Robert Viertelhauzen.  

FashionTrade vil gerne i dialog med både brands og retailere, som kunne have en interesse i at blive en del af platformen. Se mere på FashionTrade.com.


Om FashionTrade

Det er rutinerede og meget veletablerede kræfter, der stå bag FashionTrade. Bestseller ejer, Anders Holch Povlsen, grundlagde i 2015 FashionTrade efter at have fundet fælles mentalt fodslag med IT-direktør i Bestseller Pernille Geneser, da de begge kunne se, at markedet bevægede sig i en retning, som krævede større fokus på digitale B2B-løsninger. Pernille Geneser er i dag bestyrelsesformand i FashionTrade, som har hovedsæde i Holland men arbejder med at udbygge sin regionale tilstedeværelse. I 2017 gik Zalando, som Anders Holch Povlsen også ejer en betydelig del af, ind i FashionTrade, hvilket styrkede både de branchemæssige og digitale kompetencer.

FashionTrade kunne i sidste måned præsentere Genevieve Kunst som ny CEO. Hun kommer med en omfattende erfaring fra blandt andet Amazon, T-Mobile og Thomas Cook. Hun kommer til FashionTrade fra POPSUGAR, hvor hun var Managing Director gennem fem år.